Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku

12. 05. 2017

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za prvý štvrťrok roka 2017

Zhrnutie prvých troch mesiacov roka 2017.

Komentár prezidenta a generálneho riaditeľa Scanie Henrika Henrikssona:
 
"Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na rekordnú hodnotu 28,4 miliardy SEK a výnosy za prvý štvrťrok dosiahli 3 081 miliónov SEK. Vyšší počet predaných vozidiel a služieb bol čiastočne kompenzovaný vysokou úrovňou investícií spojenou s novou generáciou nákladných automobilov spoločnosti Scania. Dopyt po nákladných vozidlách v Európe zostáva veľmi silný kvôli pozitívnej ekonomickej situácii. Podiel spoločnosti Scania v nákladných automobiloch v Európe dosiahol 16,8 % oproti 17,4 % v roku 2016. V Latinskej Amerike je dopyt pozitívne ovplyvnený rastom v Brazílii, čo je trh, ktorý teraz vyzerá tak, že je na vzostupe. V Eurázii sa trend dopytu vyvíja pozitívne vďaka Rusku. V Ázii sa dopyt zvýšil kvôli dobrému výkonu v Číne, Iráne a Indii. V autobusoch a autokaroch bol dopyt v Ázii silný, predovšetkým v súvislosti s Iránom. Trend dopytu po priemyselných a lodných motoroch je tiež stále pozitívny, ale naopak zostáva slabý medzi elektrickými generátormi.
 
Výnosy za služby dosiahli rekordnú výšku 5 849 mil. SEK. (5,152), čo predstavuje nárast o 14 %. Príjmy spoločnosti Scania, či už generované priamo alebo nepriamo z 250 000 vozidiel pripojených do flotily Scania, neustále rastú. Konektivita je tiež dôležitou súčasťou, ktorá umožňuje spoločnosti Scania ponúknuť zákazníkom efektívnejšie služby zmerané na zvýšenie ich ziskovosti. Nový model Scania R 450 získal ocenenie "Green Truck 2017" v kategórií ťažkých ťahačov. Ocenenie získal predovšetkým vďaka vynikajúcej spotrebe paliva pri porovnávacom teste na cestách. Čísla hovoria samé za seba – ​​priemerná spotreba predstavovala 23,7 l/100 km. Či už ide o úsporné naftové vozidlá alebo alternatívne palivá, udržateľnosť a ziskovosť ide v Scanii ruka v ruke. Okrem toho, že spoločnosť Scania ponúka najhospodárnejšie pohonné jednotky, vynakladá tiež zvláštne úsilie na zníženie závislosti dopravných spoločností na fosílnych palivách. Spoločnosť Scania má na trhu najširšiu škálu hybridov a alternatívnych motorov pre všetky dostupné biopalivá. Všetky štandardné vozidlá spoločnosti Scania môžu byť prevádzkované s použitím bionafty a s až 100% hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO).
 
 
 
 
Finančný prehľad
1. štvrťrok
Nákladné vozidlá a autobusy
2017
2016
Výsledok %
Počet objednávok
27,935
21,609
29
Dodané vozidlá
20,656
18,440
12
Čisté tržby a zisk
EUR m.*
Čisté tržby Scnia Group, mil. SEK
2,979
28,411
23,056
23
Prevádzkové výnosy, vozidlá a lusžby, mil. SEK
297
2,831
2,022
40
Prevádzkové výnosty, Finančné služby, mil. SK
27
250
253
-1
Prevádzkové výnosy, mil. SEK
324
3,081
2,275
35
Zisk pred zdanením, mil. SEK
316
2,999
2,166
38
Čistý zisk za obdobie, mil. SEK
233
2,211
1,546
43
Prevádzkové marže, %
10.8
9.9
Návratnosť použitého kapitálu, vozidiel a služieb, %
22.8
19.6
Cashflow, vozidlá a služby, mil. SEK
247
2,351
133
*Prevedené na EUR výhradne pre lepšiu orientáciu čitateľa pri dennej sadzbe vo výške  SEK 9.5359 = 1,00 EUR. Ak nie je uvedené inak, všetky porovnania sa vzťahujú na dané obdobia predchádzjúceho roka. Táto predbežná správa nepodlieha kontrole zo strany auditorov spoločnosti.
Tento prehľad je k dispozícií tiež na adrese www.scania.com

transport.sk, TS Scania

Diskusia k článku

  • Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre