Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku

24. 07. 2017

Výluka v ŽST Bratislava-Vajnory

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 25. – 28. júla 2017 realizovať výlukové práce v železničnej stanici (ŽST) Bratislava-Vajnory.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú činnosti spojené s opravou koľajového lôžka. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Počas výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti 30 km/h, resp. 50 km/h. Počas výluky preto môže dôjsť k miernemu meškaniu vlakov.
 
Vzhľadom na to, že ide o dvojkoľajný medzistaničný úsek, prevádzka sa bude zabezpečovať po prevádzkovanej koľaji.
 
ŽSR žiadajú cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

transport.sk, TASR

Diskusia k článku

  • Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre