Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku

Výsledky vyhľadávania pre výraz "logistika"

Úspešná revalidácia kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve pre SR
20. 06. 2016

Úspešná revalidácia kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve pre SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).