Kontakt

Adresa vydavateľstva a redakcie:
LUXUR Media SK, s.r.o.
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
tel. +421 2 55 96 81 47

Fakturačná adresa:
LUXUR Media SK, s.r.o.
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
IČO: 51104911
DIČ: 2120601879

Konateľ a šéfredaktor:
Mgr. Viliam Bujna
vydavatel@transport.sk
+421 903 422 271

Marketing, office manažérka: 
Mgr. Romana Kebísková
asistent@transport.sk
predplatne@transport.sk
+421 903 550 072

Jazyková korektorka:
Mgr. Monika Pallayová

Marketing, web transport.sk:
Ing. Martin Miksa
martin.miksa@transport.sk
+421 903 493 391

Redaktori:

Jaroslav Janků

Peter Hargaš

Ján Blažej

Rado Mlynek