Aplikácia "Inteligentná zóna" od Linde MH pre väčšiu bezpečnosť

Nový bezpečnostný modul "Inteligentná zóna" je od začiatku roka k dispozícii ako voliteľná dodatočná výbava systému "connect". Je ďalším významným krokom k väčšej bezpečnosti prevádzky vozíkov v halách a ostatných vnútorných priestoroch. Umožňuje prevádzkovateľom vozového parku definovať špecifické zóny v skladoch a výrobných priestoroch, v ktorých vozíky automaticky zníži rýchlosť jazdy.

Ide o ďalší asistenčný systém spoločnosti Linde Material Handling, ktorý využíva ultra-širokopásmovú technológiu (UWB) na zníženie rizika nehôd pri manipulácii s nákladmi vo vnútorných priestoroch. Už od začiatku minulého roka je k dispozícii systém Linde Safety Guard, ktorý umožňuje vzájomné informovanie vodičov vozíkov a chodcov.

Pevné zariadenie umiestnené na vozíku a mobilné jednotky chodcov vydávajú akustický a vizuálny alarm, osobné jednotky upozorňujú na nebezpečenstvo navyše aj vibráciami. Oba systémy využívajú podstatné výhody technológie UWB, teda že rádiové vlny môžu prechádzať stenami, regálmi s materiálom a bránami či vrátami. Zároveň nedochádza k rušeniu iných sietí, ako je WLAN, Bluetooth alebo RFID.

Ďalším novým modulom pre monitorovanie pohybu vozíkov je "Mapovanie vozíkov" umožňujúci z vtáčej perspektívy ich lokalizáciu pomocou telematického hardvéru. Počas tohto roka bude zavedená funkcie "GPS sledovanie", ktorá umožní obmedzenie prevádzkovej plochy vozíka a oznámenie o jej prípadnom opustení.

Nový asistenčný modul "Inteligentné zóna" funguje na báze širokopásmových rádiových signálov s frekvenciou 4 GHz. Tieto signály sa odovzdávajú medzi stacionárnymi vysielačmi a čidlom na vozíku a ľahko tiež prechádzajú pevnými stenami a stĺpmi.

K definovaniu zón sa využívajú plány pôdorysného rozvrhnutie hál a výrobného zariadenia, ktoré sú do počítača prenesené pomocou softvéru "connect: desk". V aplikácii sú rôzne zóny nakonfigurované pomocou grafického nástroja a sú im priradené špecifické parametre - napr. Dosah vysielacích bodov, tzv. zónových rádiových modulov alebo statických jednotiek, rovnako ako veľkosť plochy, v ktorej bude vozík automaticky spomalený.

transport.sk, TS Linde MH

Podobné články