Modernizáciou prejde v Košiciach 29 autobusových zastávok MHD

Mesto Košice plánuje zmodernizovať 29 autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Ako pre TASR povedala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová, celková výška investície je jeden milión eur. Financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z vlastných zdrojov mesta.

"Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov bude realizovaný na vybraných autobusových zastávkach MHD v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich. Zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií, vytvorí sa bezbariérový prístup," uviedla Šnajdárová s tým, že pribudnú aj prvky pre nevidiacich, označníky a LED informačné tabule s on–line odchodmi spojov.

Ako Šnajdárová pokračovala, v rámci projektu sa má zmodernizovať 29 vybraných autobusových zastávok MHD s umiestnením 26 informačných tabúľ. "Stavebné úpravy sú plánované na 21 zastávkach s nevyhovujúcim technickým stavom, na zvyšných ôsmich sú už zrealizované a v rámci projektu bude doplnené len ich vybavenie oznamovacími prostriedkami," povedala.

Mestu Košice bola na projekt schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. "Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v súčasnosti mesto Košice čaká na Správu o kontrole verejného obstarávania pred podpisom zmluvy z riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program," spresnila Šnajdárová.

Podľa jej slov, po kladnom stanovisku môže dôjsť k podpisu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. "V zmysle zmluvy o dielo bude stavba zrealizovaná do desiatich mesiacov," uzavrela.

transport.sk, TASR

Podobné články