Spojíme karty s telematikou

Spoločnosť W.A.G. Payment Solution so svojou obchodnou značkou Eurowag pomocou akvizícií českej firmy Princíp a slovenských Aldobec Technologies razantne vstúpila na pole telematických služieb. Spolu so svojím know-how v oblasti palivových kariet sa chce stať kľúčovým európskym hráčom v oblasti správy vozových parkov.

Značka Eurowag (EW), ktorá je na trhu od roku 1996, je medzi dopravcami zažitá predovšetkým ako poskytovateľ palivových kariet a riešení pre úhradu mýta, resp. refundáciu DPH. V roku 2016 však založila divíziu EW Telematics a vstúpila na trh telematických služieb.

Akvizícia dvoch najlepších
V EW to urobili najjednoduchšou cestou – vo februári 2016 kúpili českú jednotku v oblasti telematiky, spoločnosť Princíp, vlani potom dokončili akvizíciu lídra slovenského trhu, firmu Aldobec Technologies. V prvom prípade získal takmer 100 000 telematických jednotiek využívajúce službu Webdispečink (polovica je inštalovaná v osobných flotilách), slovenskou akvizíciou sa EW dostalo k službe Dispečer.sk s viac ako 40 000 kamiónmi po celej Európe (plus sledovanie kontajnerov). Hlavne ale získali špičkových vývojárov, ktorých vedomosti chce EW využiť pre nové riešenia spájajúce know-how palivových kariet, mýta a telematiky.

Znižuje splátky poistenia
Služba Webdispečink je komplexný systém GPS sledovania vozidiel a riadenia autoparku, ktorý používajú hlavne veľké osobné flotily s až stovkami vozidiel. Ako nám povedal Štěpán Pouzar, obchodný riaditeľ divízie Telematics pre región CEE, ďalším krokom bude spojenie telematických služieb a palivových kariet. „Zákazníkovi to prinesie veľké zjednodušenie administratívy, pretože bude mať jediného dodávateľa pre všetky služby.“ Popri sledovaní vozidiel a vedení knihy jázd vie telematika vďaka aplikácii Jazdný štýl vyhodnocovať správanie vodiča s ohľadom na zaobchádzanie, resp. opotrebením vozidla. Niektoré poisťovne už dnes ponúkajú klientom s telematikou nižšie sadzby poistenia a ako hovorí Štěpán Pouzar, v budúcnosti by mohli ovplyvňovať aj výšku splátok operatívneho lízingu. Jednotka tiež vie posielať informácie o chybách, chybové kódy ale, na rozdiel o konkurenčných riešení, prevádza do zrozumiteľnej informácie.

V súčasnosti je telematické jednotka (vlastný vývoj aj výroba v ČR) pevne vo vozidle. Už čoskoro ale EW Telematics ponúkne novú jednotku do OBD zástrčky, ktorá bude mať všetky funkcionality pevnej jednotky. „Týmto produktom chceme zacieliť na menšie flotily, napríklad na živnostníkov,“ vysvetľuje Štěpán Pouzar.

Univerzálna telematika pre kamióny
EW Telematics bude pre nákladné vozidlá súbežne ponúkať službu Webdispečink.cz aj Dispečer.sk, pretože obe majú veľa zákazníkov. Prvá menovaná služba počas 17 rokov získala množstvo funkcionalít. Jednou z nich je Drive Check, ktorá na základe dát získaných nielen z FMS, ale aj z CAN Bus vozidla vyhodnocuje jazdný štýl vodiča. Táto univerzálna telematika je vhodná najmä pre firmy s viacerými značkami vozidiel.

Aplikácia WD Fleet 3D určená pre tablety zase funguje ako komunikačný terminál, ktorý v spolupráci s webdispečink.cz dokáže plánovať cesty, prijímať zákazky či viesť podrobné záznamy o prácu vodiča (vykládka, nakládka, čakanie) a slúži aj ako obojsmerný komunikátor. Dokáže byť vybavená aj navigáciou Sygic Trucks s atribútmi kamiónu a on-line dopravou. Na diaľku sleduje a dokáže aj sťahovať dáta z tachografu, čo uľahčuje dispečerovi plánovania prepravy. Podobné riešenia ponúka aj Dispečer.sk s tým, že ako pridanú hodnotu individuálne upravuje služby pre každého klienta.

transport.sk, TS

Podobné články