Inteligentný tachograf – nové výzvy

Inteligentné tachografy sa už čoskoro stanú povinnou výbavou vozidiel prvýkrát registrovaných od 15. júna 2019.

Inteligentný tachograf bude revolučnou zmenou v segmente tachografov, hlavne:

•systém sťahovania údajov z digitálneho tachografu,
•zaznamenávanie polohy prostredníctvom satelitných systémov (zaznamenáva sa: miesto začatia dennej pracovnej doby, každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla, miesto ukončenia dennej pracovnej doby),
•bezdrôtová komunikácia s kontrolnými orgánmi (napr.: jazda bez platnej karty, vloženie karty počas jazdy, údaje o úprave času, kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií).

Všetci tí, ktorých sa táto zmena týka: vodiči, dopravcovia, kontrolné orgány a dielne, budú musieť byť pripravení na tieto zmeny.
Spoločnosť TAMEX, ako národný díler pre značku VDO, jemu vlastným profesionálnym prístupom už v dostatočnom predstihu pripravuje na túto zmenu väčšinu servisov na overovanie (ďalej len Autorizovaná dielňa) a servisov na opravu tachografov (ďalej len Registrovaná dielňa). Naším cieľom je, aby táto služba bola na Slovensku celoplošne zabezpečená pre prvých prevádzkovateľov inteligentných tachografov.

Spoločnosť TAMEX technicky a personálne pripravuje autorizované dielne, ktoré tachografy aktivujú, nastavujú a overujú. Taktiež pripravuje registrované dielne, ktoré zabezpečujú ich inštaláciu a servis. Autorizovaná (overovanie) a registrovaná (oprava) činnosť musí byť nestranná a nezávislá. Autorizovaná dielňa, vykonáva overenie tachografu a nesmie byť prepojená s predajom, servisom a montážou tachografov a jeho príslušenstva.

Registrovaná dielňa vykonáva, v prípade potreby opravu, montáž a výmenu tachografu, alebo snímača a má na túto činnosť oprávnenie.
Zákazník by mal rozlišovať pri výbere dodávateľa overenia a opravy. Správnym výberom zamedzí, aby do systému tachografu zasahovala neoprávnená osoba.
Pre autorizované dielne (overovanie) zavedenie inteligentných tachografov predstavuje výzvu z dôvodu investícií do odbornej prípravy personálu a nákupu novej technológie. Ešte väčšou výzvou bude povinná akreditácia podľa nového zákona o metrológii.

Náklady budú rádovo v desiatkach tisíc eur. V tejto súvislosti budú mať všetky akreditované dielne spoločnú povinnosť zvýšenia kvality a úrovne poskytovaných služieb. Výsledkom by mala byť zvýšená ochrana a spokojnosť zákazníka, čo sa pravdepodobne odrazí aj v cene poskytovaných služieb.

Pre všetkých prevádzkovateľov nielen inteligentných tachografov, ale aj digitálnych tachografov prvej generácie má spoločnosť TAMEX pripravené komplexné riešenia na sťahovanie, prenos, archiváciu a vyhodnotenie dát. Naše riešenia spĺňajú najvyšší technický štandard 21. storočia a sú vysoko profesionálne. V ponuke máme riešenia na bezobslužné sťahovanie údajov cez GSM, vyhodnocovanie dát z tachografov a kariet vodičov cez web a riešenia pre mobilné telefóny priamo prepojené s digitálnymi tachografmi.

transport-logistika.cz, TS Tamex