DPB testuje nový 18 metrový autobus a farebné linkové displeje

DPB, a.s. testuje nový nízkopodlažný, plne klimatizovaný autobus typu SOR NS 18, zároveň toto vozidlo testuje na prvé skúšky farebných LED displejov. Tie slúžia na zobrazenie linky a cieľa cesty z vonkajšej strany vozidla. DPB, a.s. pripomína, že nový testovací autobus jazdí od 15.5.2019 do 10.6.2019 pre všetkých zadarmo.

Novinkou na elektronických tabuliach testovacieho autobusu je označenie linky rovnakou farbou, ako je linka zobrazená v cestovnom poriadku a v schéme liniek MHD. Už z diaľky je teda možné ľahko rozpoznať prichádzajúci autobus príslušnej linky podľa farby, čo prispeje k lepšej orientácii cestujúcej verejnosti. DPB, a.s. si na tomto testovacom vozidle overuje čitateľnosť takto označených liniek, rôzne veľkosti písma, odtiene farieb, rozdiely v čitateľnosti cez deň a v noci. V prípade pozitívnych výsledkov bude DPB, a.s. v budúcnosti obstarávať vozidlá, ktoré už budú vybavené takýmito plnonofarebnými displejmi.

Systém farebného označovania totiž vychádza z toho, že cestujúci sa môžu orientovať nielen podľa čísiel liniek, ale aj podľa ich farieb. Podobný systém je napríklad známy najmä z metra, no používa sa aj v mnohých mestách aj na iných linkách MHD, najmä vo Francúzsku, Belgicku, či Švajčiarsku. Na Slovensku už takisto tento systém označovania liniek MHD farbami funguje, napríklad v Košiciach a Púchove, avšak zatiaľ nie na vozidlách, len v informáciách na zastávkach.

DPB, a.s. už v októbri minulého roka zaviedol pre lepšiu orientáciu do zastávkových vitrín na niektorých zastávkach MHD nové formáty cestovných poriadkov, oznamov pre cestujúcich, či schémy liniek. Linky dostali farby, napríklad ak cestujúceho zaujíma linka č.3, ktorej číslo je zobrazené v červenom kruhu, na schéme liniek MHD umiestnenej vedľa cestovného poriadku nájde trasu tejto linky v totožnej farbe, čo mu urýchli jeho orientáciu. Dokonca, ak by bola linka v ozname možných výluk, taktiež by bolo možné nájsť ju podľa tej istej farby.

DPB, a.s. testuje nový 18 metrový autobus na linke H (kyvadlová doprava pre záchytné parkovisko Technická – bývalý areál Technických služieb v rámci MSĽH 2019) a na linke č.61. V prípade ďalšieho odskúšania ho DPB, a.s. nasadí aj na iné linky. DPB, a.s. chce testovaním overiť jeho skutočné prevádzkové parametre.

transport.sk, TS DPB

Podobné články