EUROWAG začína pre-registráciu pre nový český mýtny systém

EUROWAG, najrýchlejšie rastúci európsky poskytovateľ riešení pre mobilitu, oficiálne spustil predregistračnú možnosť pre nový český mýtny systém, a to tak pre existujúcich zákazníkov, ako aj pre zainteresované subjekty.

V nadchádzajúcich mesiacoch sa budú musieť všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5t registrovať v novom systéme a získať nové palubné jednotky (OBU). Prostredníctvom predregistračnej možnosti garantuje EUROWAG svojim klientom, že sa postará o všetky administratívne úkony v mene zákazníka, aby sa zabezpečil hladký prechod do nového systému.

„Bude to určite časovo náročný proces s množstvom administratívnych povinností zo strany dopravných spoločností. Prostredníctvom našej širokej expertízy na českom trhu, ako českej spoločnosti, ktorá sa nesmierne rozrástla a úspešne rozšírila v celej Európe, EUROWAG preberá na seba bremeno tohto procesu v mene svojich zákazníkov. V EUROWAG sme pripravení na hladký prechod počas tohto obdobia,“ hovorí Martin Vohánka, CEO EUROWAG.

„Odporúčame našim zákazníkom a všetkým dopravcom, ktorí využívajú spoplatnené úseky ciest v Českej republike, aby sa predregistrovali, zabezpečili si svoju OBU už v prvej vlne a využili našu administratívnu podporu,“ dodáva Bruno Launois, výkonný riaditeľ pre mýto v EUROWAG. „Predregistračný formulár je otvorený pre všetkých, je k dispozícii na internetovej stránke EUROWAG a je jednoduchý ako kliknutie“, uzavrel Bruno Launois.

transport.sk, TS EUROWAG

Podobné články