DKV pokračuje v raste prostredníctvom akvizícií

Koncern DKV MOBILITY SERVICES Group, jeden z popredných poskytovateľ služieb v oblasti mobility v Európe, získal v rámci svojej medzinárodnej stratégie rastu dve holandské spoločnosti - Alfa Transport Service VoF (ATS) a Alfa Commercial Finance BV (ACF).

Akvizícia spoločnosti Alfa Transport Service doplní súčasné obchodné aktivity skupiny DKV v oblasti refundácií – vrátenie DPH za tovar a služby zakúpené v zahraničí – a podporí rozšírenie jej zákazníckej základne. Akvizíciou spoločnosti Alfa Commercial Finance rozširuje DKV svoje portfólio o finančné služby, akými je faktoring – prevod firemných pohľadávok na finančné spoločnosti.

„Vďaka dvom novým akvizíciám rýchlo pokračujeme v expanznom kurze. Popri našich hlavných oblastiach podnikania, ktorými sú palivové karty a mýtne služby, vidíme významný potenciál v refundáciách DPH a vo finančných službách. Akvizíciami sa naše integrované portfólio popredného poskytovateľa služieb v oblasti európskej mobility ďalej rozšíri,“ hovorí Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ koncernu DKV MOBILITY SERVICES Group.

„Spomínanými akvizíciami na jednej strane posilňujeme naše hlavné oblasti podnikania a zároveň investujeme do rozšírenia portfólia finančných služieb. Tešíme sa na spoluprácu s ATS a ACF, ktorá prinesie ďalší rozvoj nášho biznisu,“ dodáva Dr. Werner Grünewald, finančný riaditeľ koncernu DKV MOBILITY SERVICES Group.

„Počas uplynulých 30 rokov sa nám spolu s našimi zamestnancami podarilo vytvoriť z ATS popredného medzinárodného partnera pre dopravné spoločnosti, ropné spoločnosti a poskytovateľov palivových kariet. S DKV Group sme aktuálne získali najlepšieho možného partnera pre úspešný rozvoj a pokračovanie vysokého rastu našej spoločnosti do budúcnosti,“ povedali Frank a Bert Dijkstra, riaditelia a akcionári ATS.

„ACF je popredným, na bankách nezávislým poskytovateľom faktoringových služieb. Svojimi finančnými službami pomáhame klientom fungovať ekonomicky udržateľným spôsobom a minimalizovať riziko platobnej neschopnosti v dôsledku nesplatených dlhov. DKV nám umožní v nasledujúcich rokoch toto podnikanie ďalej posilňovať a rozširovať,“ dodáva Bart Romeijn, generálny riaditeľ ACF.

ATS a ACF budú v budúcnosti spravované ako nezávislé jednotky pod záštitou skupiny DKV. Súčasní zákazníci oboch spoločností žiadne zmeny nepocítia. Strany sa dohodli, že nezverejnia celkovú výšku transakcie.

Popis k foto: V očakávaní budúcej spolupráce: (zľava) Michiel Stekelenburg, riaditeľ REMOBIS,
Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ DKV, Dr. Werner Grünewald, finančný riaditeľ DKV,
Frank a Bert Dijkstra, riaditelia ATS (3. a 2. sprava) a Bart Romeijn, generálny riaditeľ ACF. (Foto: DKV)

transport.sk, TS DKV

Podobné články