Balíček mobility v cieľovej rovinke

Po desiatich hodinách vyjednávania sa nadránom 12. decembra Rada a Európsky parlament dohodli nad kompromisom v Balíčku mobility, o ktorom sa rokuje skoro tri roky (predložený koncom mája 2017). Dohodu ešte musí formálne potvrdiť Rada a EP na plenárnej schôdzi po novom roku.

Obsah dohody je víťazstvom kompromisnej cesty presadzovanej českou a slovenskou stranou, ktorá v prvom rade znamená, že cestní dopravcovia nebudú spadať pod vysielaciu smernicu pri všetkých bilaterálnych ani tranzitných prepravách. Mimo smernicu sú aj treťozemné prepravy, ktoré bude možné urobiť až dve na ceste späť do domovskej krajiny, naopak pod smernicu bude plne spadať kabotáž a čokoľvek nad rámec vyššie uvedeného. Do domovského štátu sa vozidlá musia vrátiť do ôsmich týždňov.

Zmena nastane v povinnosti inštalácie digitálnych tachografov, ktorá bude po novom platiť pre vozidlá v medzinárodnej preprave už od 2,5 t. Najdôležitejším pozitívom je, že naši dopravcovia po prijatí balíka nebudú musieť čeliť v každej krajine iným predpisom pre vysielanie, akým je dnes napríklad nemecký MiLoG, francúzsky Loi Macrona pod. Prijaté kompromisné návrhy iste nie sú dokonalé, ale v záujme dohody sú akceptovateľné, aj keď isté prekážky v medzinárodnej cestnej doprave prinesú.

transport.sk, TS