AKTUALIZOVANÉ: Dopravné informácie z jednotlivých krajín

Celá Európa bojuje proti šíriacemu sa novému koronavírusu prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Pozrite si prehľad dopravných obmedzení, nariadení a zákazov v jednotlivých krajinách.

Slovensko
Zastavené sú všetky medzinárodné autobusové aj vlakové spojenia. Povolená je akákoľvek forma zásobovania, právnická osoba musí mať oprávnenie. Detailnejšie informácie nájdete TU. Vodiči musia byť vybavení a používať ochranné pomôcky. Na kamionistov sa nevzťahuje 14-dňová povinná karanténa, ktorú musí podstúpiť každý, kto sa vracia na Slovensko zo zahraničia. Na nedeľu 22. marca je udelená výnimka zo zákazu jazdy pre nákladné vozidlá.

Na územie Slovenska sú vpúšťaní iba obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, neplatí to pre vodičov zásobovania, tí môžu vstúpiť avšak iba na vykonanie potrebných úkonov (doručenie tovaru). Otvorené sú iba veľké hraničné priechody, na ktorých sa vykonávajú hraničné kontroly a náhodné zdravotné prehliadky. Malé hraničné priechody sú uzatvorené. Najktuálnejšie informácie o situácii na hraničných priechodoch nájdete na oficiálnej facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky, profesionálni vodiči si o situácii dávajú vedieť aj cez facebookovú stránku Kamionisti SK-CZ.  

Na Slovensku platí dočasná výnimka pre vodičov vozidiel nad 3,5 tony a dočasne sú zrušené aj ďalšie sankcie. Ich kompletný prehľad nájdete TU.

Česká republika
V Česku platí stav núdze. Hranice sú uzavreté, do krajiny sa dostanú iba občania ČR a osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v ČR. Nariadenie sa nevzťahuje na cestnú nákladnú dopravu, otvorené však sú iba hlavné hraničné priechody s Rakúskom (Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov) a Nemeckom (Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána).

Jazdu po diaľniciach, cestách I. triedy v ČR majú povolené nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony a nákladné vozidlá a špeciálne vozidlá s návesom/prívesom, ak prekračujú celkovú hmotnosť 3,5 tony. Dočasne platí aj tolerancia jazdných časov pre vodičov cestnej nákladnej dopravy nad 3,5 tony (článok 6 a 9 Európskej smernice č. 561/2006).

Aktuálne informácie o situácii na hraničných priechdoch nájdete TU. Pre vodičov v nákladnej doprave, ktorí prekračujú štátnu hranicu za účelom dopravy k nákladnému vozidlu v zahraničí (napr. cestujú osobným vozidlom z ČR do Nemecka, kde je zaparkovaný kamión), je určený formulár Potvrzení řidiče v mezinárodní dopravě. Stiahnete ho tu: potvrzeni-vzor-ridici-profese-cizina-cz-2-1083 Knižka cezhraničného pracovníka nie je povinná pre vodičov v medzinárodnej nákladnej doprave. Vodiči sa preukazujú dokladmi bežnými v medzinárodnej kamiónovej doprave. 

Kopmletné informácie nájdete na stránke TU.

Maďarsko
V Maďarsku rovnako platí núdzový stav, ľudia z rizikových krajín (Taliansko, Čína, Južná Kórea, Irán) sa do krajiny nedostanú, iba občania Maďarska, tí však musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Rovnako je zastavená všetka letecká, vlaková aj autobusová preprava z týchto krajín.

Hraničné kontroly boli obnovené na hraniciach so Slovinskom a Rakúskom, vykonávajú sa tu aj zdravotné prehliadky. Prepravy tovarov sa zákaz netýka, polícia však určila tranzitné trasy, po ktorých môžu vozidlá prepravujúce tovar ísť (mapa povolených trás). Rovnako dočasne na celom území Maďarska neplatia obmedzenia pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou váhou nad 7,5 tony (až do odvolania).

Detailné informácie o situácii a platných nariadeniach v Maďarsku, spolu s aktuálnymi užitočnými linkami sme pre vás zhrnuli v článku TU.

Rakúsko
Na hraniciach s Talianskom sú dočasne zavedené hraničné kotroly, vodičom merajú teplotu a pýtajú sa ich kde boli za posledných 10 dní. Do 3. apríla sú zastavené železničné spojenia smerujúce z Talianska, neplatí to pre nákladnú prepravu.

Pre vozidlá nad 7,5 tony dočasne neplatí zákaz víkendovej jazdy (predbežne do 3. apríla). Toto opatrenie bolo konzultované aj s Talianskom a nemeckou spolkovou republikou Bavorsko, aby sa eliminovali čakacie doby na hraniciach. Dočasne platí aj tolerancia jazdných časov pre vodičov cestnej nákladnej dopravy nad 3,5 tony (článok 6 a 9 Európskej smernice č. 561/2006). Toto opatrenie platí zatiaľ do 14. apríla.  

Zrušený bol zákaz pre vozidlá a súpravy nad 7,5 tony celkovej váhy na hraničných priechodch Klingenbach a Deutschkreutz (Burgenland). Na hraniciach s Maďarskom sú pre nákladnú dopravu začínajúcu alebo končiacu v Maďarsku prejazdné tieto hraničné priechody:

- Hegyeshalom / Nickelsdorf,
- Sopron / Klingenbach (traniztujúce vozidlá nad 7.5 tony môžu prechádzať do 05:00 od 20.3.),
- Kópháza / Deutschkreutz (traniztujúce vozidlá nad 7.5 tony môžu prechádzať do 05:00 od 20.3; vozidlá nad 7,5 tony s rakúskymi resp. maďarskými EČV do 23.3. do 00:00).

Vozidlá prepravujúce tovar v rámci bilaterálnej dohody medzi Rakúskom a Maďarskom môžu okrem vyššie uvedených hraničných priechodov využiť aj priechody:

- Bucsu / Schachendorf.
- Koszeg / Rattersdorf.
- Rábafüzes / Heiligenkreuz.

Poľsko
V krajine platí stav ohrozenia. Boli obnovené hraničné kontroly, cudzinci sa do krajiny nedostanú, zastavená bola aj medzinárodná letecká a želzničná doprava. Občania Poľska a ľudia pracujúci v Poľsku, ktorí sa vracajú zo zahraničia, musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Toto nariadenie sa nevzťahuje na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. Pre cestnú nákladnú dopravu rovnako neplatí zákaz vstupu do krajiny. Otvorené sú iba vybrané hraničné priechody. Vnutroštátne autobusové, železničné a letecké spojenia fungujú v normálnom režime.

Od 18.3. do 16.4. platí tolerancia jadzných časov, ktorá sa vzťahuje len na vozidlá zaregistrované v Európskej únii:

- denný čas jazdy nesmie presiahnuť 11 hodín,
- týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 60 hodín,
- celkový jazdný čas vozidla po dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch nesmie presihanuť 96 hodín,
- po päť a pol hodinách jazdy by mal vodič absolvovať prestávku s dĺžkou min. 45 min. 

Ukrajina
Svoje hranice pre cudzincov uzatvorili aj na Ukrajine, hraničné priechody zostávajú otvorené pre cestnú nákladnú dopravu (aj tranzitujúcu), vodičom budú pri prechode hranicou merať telesnú teplotu a vyžadované je použitie ochranných prostriedkov (rúška resp. respirátory, ochranné rukavice, dezinfekčné gély). 

Nemecko
Hraničné kontroly boli obnovené na hraniciach s Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom a Dánskom. Cezhraničná preprava tovarov aj cezhraničný pohyb ľudí dochádzajúcich za prácou je zatiaľ povolený. Musia vśak mať validný dôvod na vstup alebo opustenie krajiny, inak im tieto môžu byť zamietnuté. Aktuálny zoznam otvorených hraničných priechodov nájdete TU, upozorňujeme, že ide o všeobecný zoznam, nie zoznam určený iba pre nákladnú dopravu.

Aktuálny zoznam výnimiek víkendových jázd v jednotlivých spolkových krajinách nájdete TU.

Odpočinkové plochy a služby na nemeckých diaľniciach
Na odpočinkových plochách skupiny TANK & RAST je možné použiť sanitárne zariadenia SANIFAIR zadarmo. TANK & RAST prevádzkuje na nemeckých diaľniciach 330 prevádzok, nájdete ich, ak budete hľadať symbol TANK & RAST. Skupina tiež ozna´mila, že otvorené nechá nielen čerpacie stanice ale aj obchody (pekárenské výrobky, snack, obchodné služby) na všetkých svojich prevádzkach. Ich mapu nájdete TU.

Združenie dopravy a logistiky BGL je v kontakte aj s ostatnými prevádzkovateľmi odpočinkových staníc a čerpacích staníc aby bol zabezpečený neustály prístup k sanitárnym zariadeniam. Táto téma je predmetom rokovania s ministerstvom dopravy.

Pre vozidlá prepravujúce tovary dennej spotreby vrátane potravín, medicínske vybavenie a palivá platí do 17. apríla tolerancia jazdných časov v nasledujúcom rozsahu:

- možnosť zvýšiť čas jazdy na 10 hodín päťkrát v týždni,
- možnosť využiť dva krát po sebe skrátený týždenný odpočinok v období štyroch týždňov. 

Detailné informácie nájdete TU, originálny dokument je však v nemeckom jazyku. 

Taliansko
Od 18. marca platí nový dekrét vydaný ministerstvom dopravy. Nariaďuje 14-dňovú povinnú karanténu pre ľudí vstupujúcich do krajiny, neplatí však pre vodičov cestnej nákladnej dopravy tranzitújucich cez Taliansko alebo doručujúcich tovar do Talianska, ak krajinu opustia do 72 hodín. 

Výrazné obmedzenia platia pre spoje na Sardíniu a Sicíliu. Ak tam prepravujete tovar, mal by sa na trajekt naložiť iba ten. Ak nie je možné tovar (kontajner) oddeliť od vozidla, vodič nákladného vozidla môže nastúpiť na palubu trajektu, musí však vyplniť online formulár (TU) a certifikát (stiahnete TU).

Pre vozidlá uskutočňujúce medzinárodnú prepravu je až do odvolania zrušený zákaz víkendových jázd. Dňa 17.3. tiež vláda vydala dekrét, ktorý upravuje niektoré povinnosti:

- splatnosť colných poplatkov, ktoré mali byť zaplatené medzi 17.3. až 30.4.2020 sa predlžuje do 30.5.2020 bez dodatočných poplatkov,
- vozidlá, ktoré mali absolvovať technickú kontrolu do 31.7. môžu jazdiť v premávke až do 31.10.2020,
- certifikácie, atestácie a povolenia s dátumom platnosti končiacim medzi 31.1. až 15.4.2020 sú platné až do 15.6.2020,
- osobné doklady a vodičské oprávenenia a doklady s platnosťou končiacou po 17.3.2020 sú platné do 31.8.2020.

Podľa nariadenia by osoby prekračujúce hranice a vstupujúce do Talianska mali mať pri sebe dokument (stiahnite TU) potvrdzujúci, že nie sú v karanténe. Potrebné je mať fyzicky vytlačený dokument, nie digitálnu verizu alebo fotokópiu, z informácii, ktoré máme k dispozícii však nie je jasné, či sa vyžaduje aj od vodičov cestnej nákladnej dopravy vstupujúcich do krajiny. 

Španielsko
Od polnoci 15. marca vyhlásila Španielska vláda stav ohrozenia, ktorý potrvá zatiaľ 15 dní. Ľudia majú dovolené iba ísť si nakúpiť alebo ísť do práce. Medzinárodná preprava tovaru je povolená, transport životne dôležitých tovarov môže byť prioritizovaný. Verejná doprava je značne obmedzená. 


Od 14.3. dočasne neplatia niektoré nariadenia pre cestnú nákladnú dopravu:
- pre vozidlá a śupravy nad 7,5 tony na týchto cestách a v daných dátumoch: http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-II_15-01-2020_VI.pdf
- pre vozidlá prepavujúce tovar v rámci dohody ADR na týchto cestách a v daných dátumoch: http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-V_15-01-2020_VI.pdf

Ak vozidlá prechádzajú cez najviac ohrozené oblasti Španielska, platí dočasná tolerancia jazdných časov a časov na odpočinok uvedených v nariadení Európskej smernice 561/2006. 

Kráľovský dekrét 463/2020 zakazuje jazdu po niektorých cestách, neplatí však pre určité druhy vozidiel vrátane vozidiel distribujúcich medicínske výrobky, potraviny a palivá ani pre vozidlá prepravujúce živé zvieratá a tovary spadajúce pod dohodu ATP. 

Dočasne boli zrušené nasledujúce predpisy:

- týždenné zákazy pre vozidlá nad 7,5 tony,
- týždenné, príležitostné a víkendové zákazy pre špeciálne transporty,
- všetky dopravné zákazy vozidlá prepravujúce tovar v Katalánsku a Baskicku.

Platia nasledujúce odchýlky:
- licencie, povolenia a akékoľvek povolenia umožňujúce jazdu, ktorým sa končí platnosť počas stavu ohrozenia, ktorý je vyhlásený sa automaticky predlžujú o 70 dní od ukončenia stavu ohrozenia,
- platnosť dočasných povolení pre obeh sa predlžuje o 60 dní od ukončenia stavu ohrozenia.

Ruší sa aj 6-mesačná perióda, počas ktorej môže držiteľ zahraničného vodičského oprávnenia platného na území Španielska jazdiť na cestách na území Španielska. 

Francúzsko
Vo Francúzsku platí od 17.3.2020 od 12:00 stav ohrozenia, ľudia môžu vychádzať von iba v nevyhnutných prípadoch alebo keď potrebujú ísť na nákup alebo do práce. Musia mať pri sebe vyplnený dokument, ktorý ich na to oprávňuje. Pre vodičov zabezpečujúcich cestnú nákladnú dopravu tento zákaz neplatí, zatiaľ však nie je jazsné, či sa povinnosť mať pri sebe spomínaný dokument vzťahuje alebo nie, preto sa odporúča, aby ho pri sebe mali. Stiahnete ho TU. Dokument je po Francúzsky, jeho voľný preklad podľa google sme pre vás urobili v článku TU. 

Od 20.3.2020 boli do platnosti prijaté aj ďalšie nariadenia platné pre cestnú dopravu.

Nariadenia platné pre cestnú nákladnú dopravu (pre vodičov a pracovníkov zabezpečujúcich nakládku/vykládku tovaru:
- musia sa dodržiavať odstupy medzi ľuďmi (social distancing),
- tam, kde nie je prístup k vode musí byť zabezpečený prístup k dezinfekčným gélom,
- pri podpisovaní dokumentov nie je dovolený žiadny osobný kontakt,
- tovar môže byť doručený iba na miesta uvedené v transportných dokumentoch,
- donáška domov je možná iba tak, že sa doručený tovar nechá pred dverami adresáta. Fyzický kontakt s adresátom nie je povolený.
- Do 20. apríla 2020 je zrušený zákaz víkendových jázd.

Nariadenia pre autobusovú a autokarovú prepravu:
- vozidlá musia byť dezinfikované raz denne,
- predné dvere nesmú byť používané pre nastupovanie a vystupovanie pasažierov, jedine v prípade, že je vodič oddelený od cestujúcich permanentnou barierou,
- vo vozidle musí byť umiestnené upozornenie o potrebe dodržiavania dostatočnej vzdialenosti medzi ľuďmi (social distancing),
- na palube vozidla nie je možné kúpiť si cestovný lístok

Článok budeme priebežne aktualizovať. Ak hľadáte informácie o situácii v krajine, ktorá nie je uvedená, prosím kontaktujte nás na tel. č. 0903 493 391 prípadne na emailovej adrese martin.miksa@transport.sk, pokúsime sa vám pomôcť.

Podobné články