PRE VODIČOV MKD: Dokument k jazde vo Francúzsku

Vodičom, ktorí budú vykonávať prepravu aj na území Francúzska sa odporúča mať pri sebe tento vyplnený dokument.

Vzhľadom na situáciu spôobenú pandémiou nového koronavírusu sa vodičom, ktorí budú prechádzať Francúzskom alebo sa tu nachádza ich finálna destinácia, aby pri sebe mali vyplnený nasledujúci dokument Attestation DEFINITIVE_2 (po kliknutí ho stiahnete do svojho zariadenia). Vytvorili ho francúzske združenia autodopravcov pre všetkých, ktorí na území Francúzska vykonávajú prepravu tovarov.

Francúzska Národná federácia cestných dopravcov (FNTR) odporúča vodičom prevážajúcim tovar na území Francúzska, aby mali vyplnený dokument pri sebe. Obsahuje informácie o spoločnosti, vodičovi a odkazuje na dekrét vydaný 16. marca, ktorý umožňuje dopravným spoločnostiam zabezpečovať kontinuitu dodávok. 

Doukment je vo Francúzštine, no jeho voľný preklad podľa google prekladača je nasledovný:

V článku 1 dekrétu zo 16. marca 2020, ktorý upravuje cestovanie ako súčasť boja proti šíreniu Covid-19:

Ja, podpísaný pán (alebo pani) (uveďte meno a priezvisko), konajúci ako (uveďte svoju funkciu) zo spoločnosti (uveďte názov spoločnosti), potvrdzujem, že pán (alebo pani alebo slečna) (uveďte meno a priezvisko), bydlisko (uveďte adresu), je zamestnancom našej spoločnosti ako (uveďte pracovnú pozíciu).

Jeho činnosť si vyžaduje fyzickú prítomnosť v spoločnosti.

Skutočnosť, ktorá sa má špecifikovať,

(Bude špecifikované).

podpis

POZNÁMKA:
Zamestnanec musí byť držiteľom preukazu totožnosti

transport.sk

Podobné články