Mesto Košice preberá od 7. januára parkovanie do svojej réžie

Mesto Košice potvrdilo, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sa od 1. januára 2019 stáva namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania.

"Keďže až do 6. januára bude parkovanie bezplatné, mesto Košice preberá parkovanie do svojej réžie od 7. januára 2019," uviedol v sobotu magistrát na webstránke mesta. O ďalších krokoch a zmenách, ktoré v tejto súvislosti nastanú, bude mesto informovať.

Magistrát zároveň oznámil, že v čase od pondelka 24. decembra do nedele 6. januára môžu motoristi zaparkovať svoje automobily na platených parkoviskách patriacich mestu bezplatne. "Prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území hovorí, že v uvedenom čase sa za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach neplatí," informuje webstránka mesta.

Bezplatné parkovanie môže využiť každý, kto odstaví svoj automobil v centrálnej mestskej zóne a rezidentských lokalitách, a to na platených parkovacích miestach zaradených do jednotlivých tarifných pásem. Motoristi v tom čase ušetria aj na závorových a osobitných parkoviskách, ktoré im budú vtedy k dispozícii bez toho, aby na nich museli platiť.

Prevádzkovať parkovací systém v Košiciach chce aj súčasný prevádzkovateľ, spoločnosť EEI. Tá už skôr vyhlásila, že bude naďalej vykonávať svoje zmluvné povinnosti a práva v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej do roku 2022. Mesto podľa EEI ignoruje súdom uložené povinnosti a snaží sa mariť jeho rozhodnutie.

Okresný súd Bratislava I vydal na základe žaloby parkovacej spoločnosti v októbri neodkladné opatrenie, čím mestu prikázal poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Platí to do času skončenia zmluvy alebo prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti. Mesto sa proti opatreniu odvolalo. "My tvrdíme, nielen ja, magistrát, ale aj externí právnici, že vyššiu právnu silu má VZN, ktoré platí aj pre túto spoločnosť. Bratislavský súd nemôže vstúpiť do právomocí mesta v tomto okamihu," povedal Polaček pre TASR.

Naopak, firma tvrdí, že jednostranné a účelové prijímanie VZN žiadnym spôsobom neznižuje vykonateľnosť povinností uložených zo strany súdu. Zmenu príslušného VZN prijali mestskí poslanci v septembri tohto roku. Mesto v novembri podalo žalobu na parkovaciu spoločnosť, a to na plnenie - vzájomné vyrovnanie záväzkov oboch zmluvných strán a na vypratanie parkovacích miest vrátane parkovacích automatov. Obsahuje aj návrh na určenie platnosti alebo neplatnosti zmluvy medzi mestom a firmou EEI rozhodnutím súdu.

transport.sk, TASR

Podobné články