Košice: Súd zrušil neodkladné opatrenie o parkovaní

Krajský sú v Bratislave podľa mesta Košice zrušil neodkladné opatrenie, ktorým mu bratislavský okresný súd prikázal, aby poskytovalo parkovacej spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Ako v piatok informoval primátor Jaroslav Polaček, rozhodnutie mestu zatiaľ doručené nebolo, k dispozícii má elektronický spis.

Podľa Polačeka krajský súd vyhovel odvolaniu magistrátu a stotožnil sa s jeho námietkou o miestnej nepríslušnosti. „Znamená to, že o samotnom návrhu EEI o nariadení neodkladného opatrenia bude rozhodovať príslušný okresný súd v Košiciach,“ spresnil. Vychádzajúc z viacerých právnych názorov nepredpokladá, že by rozhodol rovnako, ako Okresný súd Bratislava I vlani v októbri.

Úspešné odvolanie sa považuje za prvé čiastkové víťazstvo v spore medzi EEI a mestom Košice o ďalšej podobe parkovania. Tvrdí, že ak by nedošlo k obštrukciám a prieťahom, v spomínanej veci by už bolo rozhodnuté v decembri 2018.
„Zrušením neodkladného opatrenia zaniká dôvod na exekučné konanie voči mestu Košice, ktoré iniciovala začiatkom tohto roka EEI. Oficiálne potvrdenie tejto skutočnosti očakávame v priebehu blízkej budúcnosti. Samozrejme, zo strany mesta je ešte potrebné vykonať viacero administratívnych úkonov,“ povedal primátor, podľa ktorého sa spomínaným rozhodnutím zároveň odstránili pochybnosti o tom, či mesto vôbec môže v súčasnosti prevádzkovať parkovací systém.

Hovorca spoločnosti Peter Hollý pripomenul, že z neodkladného opatrenia vyplýva, že až do rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy má mesto Košice plniť nájomnú zmluvu a zdržať sa konania, ktorým by EEI bránilo prevádzkovať parkovací systém v Košiciach. Firma predtým deklarovala, že je rozhodnutá odísť z metropoly východu, keďže vedenie mesta nedoceňuje jej parkovací systém.

Najnovšie rozhodnutie zatiaľ nebolo doručené ani EEI, preto podľa vlastných slov nemôže s istotou určiť dôvod zrušenia neodkladného opatrenia. „Domnievame sa, že pokiaľ bolo neodkladné rozhodnutie zrušené iba z dôvodu miestnej nepríslušnosti, Okresný súd v Košiciach v neodkladnom opatrení znovu uloží mestu Košice dodržiavať nájomnú zmluvu až do rozhodnutia vo veci samej. Zároveň však zdôrazňujeme, že úlohou Krajského súdu nebolo vôbec posudzovať platnosť alebo neplatnosť nájomnej zmluvy,“ uviedol Hollý.

Mesto na základe všeobecne záväzného nariadenia prevzalo od 1. januára parkovací systém v Košiciach aj napriek nesúhlasu spoločnosti EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa obrátili na súd, spoločné rokovania pokračujú.

transport.sk, TASR

Podobné články