Globálna ekonomika spomaľuje napriek aktivite centrálnych bánk

Coface Barometer: Rok 2020 bude vzhľadom na doterajšie obchodné vojny a politickú neistotu po celom svete zrejme rokom hospodárskeho poklesu.

Brexit, masové demonštrácie v Hongkongu a Rusku, útok na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, argentínska menová kríza - to sú len niektoré z mnohých udalostí, ktoré sa prejavili v treťom štvrťroku 2019. „Zvyšujúca sa politická neistota spojená s poklesom objemu celosvetového obchodu, vysoká volatilita cien ropy, ako aj pokles predaja automobilov v Európe a Číne významne ovplyvňovali platobnú morálku firiem,“ poukazuje v najnovšej analýze nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Coface Barometer posudzuje kvartálne rizikovosť podľa platobnej neschopnosti firiem v 13 odvetviach v 161 krajinách sveta v 6 geografických regiónoch.

Rozšíri sa pesimizmus výrobných spoločností na zvyšok hospodárstva?
Popri európskych a ázijských spoločnostiach sú dnes už aj americké firmy otvorene znepokojené ochranárskou rétorikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci sa zdá, že čínsko-americká obchodná vojna smeruje k obchodnej dohode medzi oboma svetovými veľmocami, je ťažké predvídať kroky prezidenta USA najmä v súvislosti s kampaňou za svoje znovuzvolenie, no aj jeho obvinením z impeachmentu.

Okrem toho, automobilový priemysel prechádza štrukturálnymi zmenami vrátane tlaku na splnenie emisných noriem v Európe a zmien v správaní spotrebiteľov v Číne. „V tejto súvislosti sa európske ekonomiky v súčasnosti vyvíjajú dvoma rýchlosťami. Niektoré sú obzvlášť závislé od globálneho priemyslu a obchodu, ako napríklad Nemecko, a/alebo trpia vzhľadom na vnútorné politické neistoty, ako napríklad Taliansko a Spojené kráľovstvo. Potom sú tu ekonomiky, ako napríklad Francúzska, Španielska a Holandska, ktoré sa javia ako pružnejšie,“ dodáva Coface.

Reakcie centrálnych bánk
Centrálne banky v USA, eurozóne a v mnohých rozvíjajúcich sa krajinách oznámili v dôsledku prudkého spomalenia rastu ekonomiky mnohé opatrenia na uvoľnenie menovej politiky.

„Účinky menovej politiky, najmä vyplývajúce zo stanovenia záporných nominálnych úrokových sadzieb, sú nateraz neisté. Záporné sadzby môžu stimulovať ekonomiku tým, že povzbudia domácnosti a firmy, ale môžu tiež narušiť ziskovosť bánk,“ upozorňuje Coface. Hocako, očakávaný pozitívny vplyv nedávnych opatrení na uvoľnenie menového agregátu, najmä v eurozóne, by mal byť reálny. Na druhej strane, tieto ultra expanzívne menové politiky neumožnili inflácii priblížiť sa k cieľu nedávno stanovenom krajinami, ktoré sa k nemu zaviazali.

Celkovo v dôsledku tejto rozšírenej politickej nestability Coface predpokladá, že rok 2020 sa bude vyznačovať ekonomickým spomalením, hoci tu budú aj pozitívne signály naznačujúce, že je tu aj istý budíček a vlády a centrálne banky sa zmobilizovali, aby spomaleniu čelili.

V tejto súvislosti došlo v treťom štvrťroku k dvom zmenám v hodnoteniach krajín: „V Hongkongu vzrástlo politické riziko a hodnotenie rizikovosti sa tak zhoršilo z A2 na A3. V prípade Mauritánie sa naopak zlepšilo z D na C,“ spresňuje Coface. Pokiaľ ide o sektorové riziká, po sérii znížení v automobilovom priemysle v júni došlo v tomto štvrťroku k menším zmenám - riziká sa zvýšili v 13 prípadoch, ani pri jednom nedošlo k zlepšeniu. Ide najmä o automobilový priemysel, kde sa zhoršilo riziko v troch nových krajinách, ako aj o odvetvia závislé na sektore, napr. produkcia chemikálií v Nemecku. „Úverové riziká firiem rastú aj v papierenskom priemysle v Severnej Amerike a objavujú sa aj nové obete rastu obchodného protekcionizmu v odvetví IKT v Kórei,“ dodáva Coface.

transport.sk, TS mediamedia, TS coface