Slovenská pošta hľadá firmu na výjazdy k narušeniam objektov za 2,32 mil. eur

Slovenská pošta hľadá dodávateľa, ktorý bude pre ňu preverovať narušenia chránených objektov a miest prostredníctvom represívnych výjazdov zásahových jednotiek. Na zákazku vyhlásila pošta súťaž, cenu za tieto služby predpokladá vo výške 2,32 milióna eur.

"Suma je vypočítaná ako násobok predpokladanej ceny služby za jeden objekt za jeden kalendárny mesiac a počtu objektov za 48 mesiacov, pričom ako výsledok obstarávania očakávame cenu nižšiu ako v súčasnosti," opísala hovorkyňa pošty Martina Macková.
      
Slovenská pošta teda podľa jej slov plánuje uzavrieť novú zmluvu s poskytovateľom týchto služieb na obdobie 48 mesiacov, čiže štyroch rokov. Zmluvný vzťah, ktorý má Slovenská pošta uzatvorený so súčasným poskytovateľom, sa končí v októbri tohto roka. Súťaž na nového poskytovateľa prebehne formou automatizovanej elektronickej aukcie.
      
"Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1500 pobočiek, v ktorých je povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov a zabezpečovať ochranu majetku a všetkých aktív spoločnosti vrátane tých, ktoré sú spojené so sprostredkovaním výplat zákonných dávok vyplácaných štátom," odôvodnila Macková.
      
Povinnosť riešiť bezpečnosť vyplýva Slovenskej pošte podľa jej slov z Aktov Svetovej poštovej únie, zo zákona o poštových službách, z licencie na poštové služby a aj z požiadaviek na kvalitu poskytovaných služieb.

transport.sk, TASR

Podobné články