Najmodernejšie logistické centrum DHL pre Rakúsko a centrálna brána do východnej Európy

DHL Global Forwarding, špecialista na leteckú a námornú nákladnú dopravu skupiny Deutsche Post DHL Group a DHL Freight, jeden z popredných poskytovateľov služieb cestnej nákladnej dopravy v Európe, oslávili začiatkom septembra zahájenie výstavby nového DHL Campus Vienna Airport.

Obe divízie budujú v meste Fischamend najmodernejší dopravný uzol pre Rakúsko a východnú Európu. Slávnostného výkopu sa zúčastnili Dr. Günther Ofner, člen predstavenstva Flughafen Wien AG, Thomas Ram, starosta mesta Fischamend, Christoph Wahl, Managing Director Austria v DHL Global Forwarding a Horst Sorg, Managing Director Austria v DHL Freight.

“S centrom DHL Campus Vienna Airport rozširujeme naše vedúce postavenie na rakúskom trhu. Tento moderný logistický uzol, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné a kvalitatívne štandardy, nám umožní nielen zvládnuť väčší objem nákladnej dopravy pre našich zákazníkov, napríklad v odvetví vedy a zdravotníctva, ale aj poskytovať ešte lepšie služby. Priama blízkosť letiska zníži dobu obratu a vytvorí cenné synergie s našimi kolegami v cestnej doprave,” hovorí Christoph Wahl, Managing Director Austria v DHL Global Forwarding.

Obe spoločnosti, DHL Global Forwarding aj DHL Freight vybudujú moderný nákladný terminál a administratívnu budovu s celkovou rozlohou okolo 12 000 m² skladových priestorov a približne 3 500 m² kancelárskych priestorov na pozemku mesta Fischamend. Týmto sa spoja kompetencie pre leteckú a námornú nákladnú dopravu, ako aj pozemnú a intermodálnu dopravu na jednom mieste a vytvoria sa nové, väčšie kapacity pre náklad. Priľahlé letisko a napojenie na diaľnicu A4 umožnia obom divíziiám poskytovať svojim zákazníkom v Rakúsku ešte lepšie a rýchlejšie dopravné a logistické služby. Spoločnosti DHL Global Forwarding a DHL Freight predtým vykonávali svoju činnosť z troch miest vo Viedni, ktoré sa teraz zlúčia do jedného areálu.

“V DHL Freight máme európsku sieť s viac ako 200 terminálmi. S novou budovou v regióne viedenského letiska budeme ďalej zvyšovať kvalitu našej celoeurópskej nákladnej siete Euroconnect a našej prémiovej služby LCL Eurapid. Inovácie, ako napríklad správa digitálnych lodí sa budú realizovať aj na novom mieste,” hovorí Horst Sorg, Managing Director Austria v DHL Freight.

“Teší nás rozhodnutie DHL vybudovať u nás nový logistický areál. Zdôrazňuje to atraktívnosť regiónu viedenského letiska ako obchodného miesta pre rakúske a medzinárodné spoločnosti. Tento región ponúka optimálne podmienky s dobre rozvinutými pozemkami, vynikajúcimi dopravnými spojeniami a skvelou miestnou vybavenosťou. Nové obchodné dohody vytvárajú pracovné miesta a posilňujú celý región,” dodáva Dr. Günther Ofner, člen predstavenstva Flughafen Wien AG.

Dokončenie nového areálu DHL Campus Vienna Airport je naplánované na prvý štvrťrok 2019. V novom centre bude odosielať a konsolidovať náklad približne 250 zamenstancov. Nové sklady a kancelárske budovy budú spĺňať najvyššie bezpečnostné štadndardy (TAPA A), ale súčasne budú spĺňať aj najprísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia. Udržateľný dizajn a využívanie obnoviteľných energií priamo prispejú k cieľu Deutsche Post DHL Group znížiť do roku 2050 všetky emisie súvisiace s logistikou. Okrem alternatívnych pohonov a ekologických dopravných riešení, trvalo udržateľné opatrenia pri výstavbe a modernizácii objektov Deutsche Post DHL zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa.

“Som rád, že medzinárodná spoločnosť akou je DHL si vybrala Fischamend pre svoju polohu. Toto rozhodnutie odrzkladľuje dôležitosť nášho mesta a regiónu letiska,” konštatuje Thomas Ram, primátor mesta Fischamend.

 

 

Galéria k článku (1 fotografia)

transport.sk, TS DHL

Podobné články