Možnosti preferencie hromadnej prepravy osôb

Aké sú možnosti preferencie hromadnej dopravy v mestách, prímestskej a medzimestskej doprave? Aké sú náklady na systémy umožňujúce preferenciu?

Týmto a mnohým ďalším otázkam sa bude venovať odborný seminár s názvom Možnosti preferencie hromadnej prepravy osôb, ktorý sa uskutoční 15. mája v Dome Odborov v Žiline. Okrem spomínaných otázok sa budú účastníci zaoberať napríklad možnosťami alternatívnych systémov v osobnej doprave.

Komu je seminár určený? 
Odbornej verejnosti, správcom verejnej cestnej a železničnej siete, pracovníkom inštitúcií pre integráciu dopravných systémov, cestným a železničným dopravcom, manažérom dopravných organizácií, pracovníkom štátnej správy, pedagógom a študentom dopravných škôl.

PROGRAM SEMINÁRA:

9:00 - 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 Úvodné slovo
10:10 Možnosti preferencie hromadnej prepravy osob – doc. Ing. Ivan Hlavoň, VŠLG o.p.s., Přerov, ČR
10:30 Funkčný systém bikesharingu ako komplexná služba – Barbora Kajanová, ARRIVA Slovakia a.s.
10:50 Systém zdieľania verejných bicyklov v meste Žilina - Mgr. Ľuboš Slebodník, Odbor dopravy Mesto Žilina
11:10 Plány dopravnej obslužnosti miest a preferencia MHD – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Jana Kupčuljaková, PhD., KCMD, Žilinská univerzita
11:30 - 11:50 Občerstvenie
11:50 Možnosti zvyšovania podielu cestujúcich využívajúcich železničnú dopravu v mestskej a prímestskej doprave v okolí mesta Ostrava - Ing. Michal Petr Hranický, Ing. Tomáš Čechovič, prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KCMD, Žilinská univerzita
12:10 Nové formy městské mobility - Eduard Suchánek, Bolt (Taxify)
12:30 Preferencia mestskej autobusovej dopravy - Ing. Michal Turek, PhD, doc. Ing. Pavol Šaradín, CSc., VŠLG o.p.s., Přerov, ČR
12:50 Elektronická stazka - prípadová štúdia - Marián Chovanec, Transdata, Bratislava
13:10 - 14:00 Obed
14:00 Technické riešenie preferencie MHD v Žiline - Martin Noskovič, ALAM s.r.o.
14:20 Mobilita v mobile - Ing. Róbert Hájek, Transdata , Bratislava
14:40 Vplyv nepriechodných úsekov na komunikáciách na kvalitu verejnej dopravy osôb - Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina
15:00 Verejná hromadná doprava ako súčasť zdieľanej ekonomiky - prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., KCMD, ŽU
15:20 Kvalita cestnej siete - nevyhnutná podmienka pre funkčnosť verejnej dopravy - Ing. Ivan Mokrý, odborník v doprave
15:40 Bezbariérovosť ako základ mobility a prístupu - Petr Kučera, prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KŽD, Žilinská univerzita
16:00 Diskusia
16:30 Predpokladané ukončenie

Počet a poradie prednášok sa môže zmeniť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín konania: 15. 05. 2019
Seminár začína o 9:00 hod. registráciou
Miesto konania: Dom Odborov Žilina,
Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, SK
Jazyk: slovenský

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Prihlásenie na seminár prebieha formou vypísania a zaslania prihlášky v elektronickej forme. Prihlášku nájdete na www.logistickymonitor.sk.

transport.sk, TS

Podobné články