Obal až na prvom mieste

Povedzme si to bez obalu: Tovar bez obalu jednoducho bezpečne nepreveziete.

Obaly sú dôležitou logistickú disciplínou a preto má skupina Geis špeciálny produkt, ktorý nazvala jednoducho Obaly. Vedúcim tohto produktu je obalový špecialista Tomáš Körner. Stojí za to prečítať si jeho názory.

Aké sú aktuálne trendy v prepravných obaloch?
„Pohľad na obaly a obalové materiály sa v poslednej dobe mení. Záujmom zákazníkov je, aby nielen priamo predajný obal, ale aj prepravné a skupinové balenie nemalo len „baliacu“ funkciu, teda slúžilo ako ochrana tovaru, ale záleží už aj na dizajne a pridanej hodnote takýchto obalov. Stále viac platí, že aj prepravný obal môže predávať.

Extrémom v tomto trende sú ale úplne nezmyselné balenia, ktoré napríklad nezodpovedajú veľkosti výrobku, sú predimenzované v spotrebe materiálu, majú vysoké náklady na samotnú výrobu obalu aj na zabalenie. Vo finále tvorí obal značnú časť predajnej ceny, do ktorej sa navyše premietajú aj zvýšené náklady na prepravu „vzduchu“.

Ďalším trendom sú ekologické „zelené“ obaly. Na trhu však bohužiaľ momentálne nie je v tomto sortimente príliš široká ponuka. Ekologické obaly sú niekoľkonásobne drahšie než klasické, preto sa stretávame s kurióznou situáciou, že zákazník chce prostredníctvom obalov pôsobiť ekologicky, ale skutočná ekologickosť ho v podstate nezaujíma. Dáva prednosť ekonomickému hľadisku.

Stretávate sa s veľkým množstvom zákazníkov. Môžete zo svojej skúsenosti povedať, aký typ zákazníkov sa najviac podieľa na kvalitatívnom rozvoji odboru?
Zaujímavé je, že na rozdiel od veľkých zákazníkov, ktorí dávajú prednosť flexibilite a rýchlosti dodávok, menší zákazníci majú v otázke balení vyššie nároky a tiež viac špecifických požiadaviek. A samozrejme takmer u všetkých zákazníkov je podstatným kritériom pomer medzi efektivitou obalového riešenia a jeho cenou. To je tiež jedným z dôvodov, prečo pri špecifikácii nového obalového riešenia očakávajú, že k finálnemu zabaleniu tovaru povedie čo najmenej krokov, čo skráti čas a náklady na manipuláciu.

„Ťahúňom“ vo vývoji efektívneho balenia je momentálne oblasť e-commerce. Pre tento typ zákazníkov pripravujeme napríklad stále viac žiadané variabilné krabice, ktoré sa dajú veľmi jednoducho prispôsobiť objemu zásielky a nie je potrebné riešiť rôzne veľkosti. Žiadané sú tiež krabice, ktoré môžu zákazníci e-shopov znovu použiť napr. v prípade reklamácie či vrátenia tovaru. Efektivita je jasná: zníženie nákladov na obal a zároveň správny environmentálny prístup. Príklad: ak používa zákazník kartónové krabice so základňou napr. 60 x 40 cm s rôznou výškou, tak je výhodné použiť krabicu s rylom, u ktorej možno výšku variabilne upraviť. Zákazník tak získa krabicu, ktorú možno použiť pre výrobky vysoké 40, 45, 50, 55, 60... cm. A optimalizuje rovnako skladovú zásobu, ako aj čas na výber vhodnej krabice. Balič vezme krabicu, naskladá tovar a následne bez väčšieho premýšľania ju výškovo upraví.

Vo vašom odbore je naozaj často diskutovaná otázka ekológie. Aký je váš názor na túto oblasť?
Všetko smeruje k tomu, aby výroba obalových materiálov bola čo najekologickejšia a najšetrnejšia k životnému prostrediu. S tým sa dá jasne súhlasiť. Avšak podľa posledných výskumov a tiež názorov odborníkov zo skúšobných laboratórií, či špecialistov na likvidáciu odpadu, nie je cestou náhrada plastov za rastlinné materiály alebo papier, ktorých výroba a likvidácia prináša nové problémy a tým zaťažuje životné prostredie rovnako, ba dokonca ešte viac.

Východiskom a skutočne „zeleným riešením“ je zdravá spotreba jednoduchých obalov spôsobom, aby obaly boli vratné, viackrát použiteľné a ďalej spracovateľné.
Moja rada teda znie, nerobme z obalov vedu, používajme sedliacky rozum, snažme sa zjednocovať obalové materiály pre rôzne typy výrobkov a maximálne obmedziť kreativitu baliacich pracovníkov. Tým zefektívnime celý baliaci proces.

Galéria k článku (2 fotografie)

transport.sk, TS GEIS

Podobné články