Intralogistika je kľúčom k efektívnemu riadeniu skladu. Vaša peňaženka to pocíti ako prvá

V čom spočíva čaro efektívneho fungovania skladov? Dostatok priestoru, načasovanie, efektívne nastavenie procesov sú kľúčom k úspechu. Intralogistika je však častým problémom, s ktorým sa potýkajú nielen majitelia ale aj zamestnanci. Zlé nastavenie intralogistiky je demotivujúce a speje ku krachu.

Prišli ste k zisteniu, že váš sklad či firma nefunguje ako má? Prvým krokom je zabezpečenie analýzy fungovania a efektivity intralogistiky. Je potrebné pochopiť problémy v každom bode jej nastavenia. Ak však analýza nastavenia nie je vo vašich finančných ani personálnych silách, obráťte sa na odborníkov. Zásadným argumentom, prečo sa spoľahnúť na odborníkov je, že človek ťažko analyzuje procesy vo firme, v ktorej dlhodobo pôsobí pretože stráca objektívnosť.

Čo vlastne znamená pojem intralogistika? Ide o spojenie viacerých atribútov fungovania spoločnosti od správy a poskytovania služieb až po zabezpečenie efektívneho fungovania materiálového toku, poprípade informačného toku. Logistika teda hovorí o tom, ako presunúť produkt alebo službu z lokality A do B. Intralogistika však ide o krok ďalej. Jej cieľom je zabezpečiť nielen premiestnenie tovaru ale zefektívniť celkový proces presunu. V tomto kroku však mnoho spoločností zlyháva. Aj napriek tomu, že sú schopné presunu svojho tovaru či služieb, tento presun sa nedá považovať za efektívny. V konečnom dôsledku tak ich komplexná práca nevedie k finančnému zisku ale práve naopak, k strate.

Objektívna analýza od odborníkov
Analýzou intralogistiky sa zaoberajú najmä technicky zamerané spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami s organizáciou technických a skladových priestorov. Témou intralogistiky sa nezaoberajú len softvérové či logistické spoločnosti, ale aj tie, ktoré majú skúsenosti so skladovou technikou ako sú vysokozdvižné vozíky, či regálové systémy. Pomocou zaužívaných meraní a analýzy ogdborníci nielen zistia stav aktuálneho nastavenia procesov ale navrhnú konkrétne kroky a opatrenia k skvalitneniu vašich vnútorných procesov.

Dôležité je na začiatku zanalyzovať všetky dostupné dáta z viacerých segmetov fungovania spoločnosti: od počtu tovarov na sklade po počet zamestnancov či hĺbkový finančný audit. Číselné údaje sú prvým indikátorom, ktorý môže naznačiť nedokonalosti ako i zásadné chyby v intralogistike.

Výsledky môžu prekvapiť
Po uzatvorení analýzy prichádza na rad vyhodnotenie. To zisťuje nielen slabé a silné stránky fungovania ale i možnosti a smer, ktorým by sa spoločnosť mala vydať. Následne sa nastavia dlhodobé ako i krátkodobé plány, ktoré korešpondujú s celkovou víziou spoločnosti.

Zistili ste, že problematickou časťou je práve fungovanie skladu? Pokiaľ navrhované riešenia nie sú pre vás finančne zaujímavé a o vaše peniaze skôr prichádzate ako zarábate, porozmýšľajte nad outsourcingom. Tento anglický výraz označuje isté vyčlenienie zložky mimo vaše interné procesy. So skladom a jeho organizáciou sa tak nemusíte zbytočne trápiť vy, ale expertná firma. Riešení je dnes mnoho. Prvým krokom k správnym a efektívnym riešením je však funkčná analýza komplexných procesov.

Galéria k článku (2 fotografie)

transport.sk, TS Tatiana Blazseková, foto: Bigstock.com, Still.sk