ŽSR dosiahli za prvý polrok 2018 zisk 1,3 milióna eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dosiahli za prvý polrok tohto roka zisk vo výške 1,3 milióna eur. Za celý rok 2018 spoločnosť plánuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

"Dosiahnutý zisk je výsledkom zodpovedného prístupu a predovšetkým podrobného a cieleného sledovania každomesačných rozhodujúcich ukazovateľov," konštatoval námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ekonomiku Juraj Tkáč.

Pre zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti vyvíja podľa jeho slov celý manažment maximálne úsilie, a to aj napriek nepriaznivej situácii v oblasti verejných zdrojov. "Hľadáme všetky možnosti, ako zabezpečiť rast miezd a tiež udržať výrobnú spotrebu a aj obnovu majetku," doplnil Tkáč.

Pod kladný polročný výsledok sa podľa spoločnosti podpísali výnosy. Ich celková výška dosiahla 244,9 milióna eur, čo bolo oproti plánovaným výnosom viac o 3,5 milióna eur. Výnosy z hlavnej činnosti dosiahli výšku 192 miliónov eur, čo bolo viac oproti plánu o 749.000 eur.

"Naopak, výnosy z úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre boli vo výške 38 miliónov eur, čo je oproti plánu menej o 252.000 eur. Pokles je spôsobený vyššími poskytnutými zľavami pre nákladných dopravcov za sledované obdobie,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Nižšie výnosy z úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre oproti plánu sú podľa jej slov v nákladnej doprave kompenzované z ministerstva dopravy. Výnosy z úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre v osobnej doprave sú oproti plánu vyššie o 242.000 eur. "Výnosy boli ovplyvnené nárastom dopravných výkonov v hrubých tonových kilometroch v nákladnej doprave o 143 miliónov a v osobnej doprave o 220 miliónov," dodala Pavliková.

Podstatný vplyv na výnosy z inej ako hlavnej činnosti mali výnosy z majetku. Spoločnosť podľa hovorkyne zmenila usporiadanie organizačnej zložky správa majetku, čo prinieslo v prvom polroku vyššie výnosy z prenájmu o 241.000 eur a zisk z predaja dlhodobého majetku bol vyšší o 440.000 eur. "V porovnaní s plánom dosiahli ŽSR vyššie výnosy aj v oblasti predaja nepotrebného materiálu a kovového odpadu, a to o 158.000 eur, a predaja médií, konkrétne trakčnej elektrickej energie," vymenovala Pavliková.

V oblasti osobných nákladov sa spoločnosť musela podľa jej slov vyrovnať s legislatívnou zmenou Zákonníka práce. "Od 1. mája vstúpila do platnosti jeho novela, ktorá od zavedenia do praxe predpokladá zvýšenie mzdových nákladov o 1,2 milióna eur," vyčíslila Pavliková. Spoločnosť zamestnávala 30. júna 13.655 ľudí. Priemerná mzda prekročila hranicu tisíc eur a dosiahla 1015,98 eura.

transport.sk, TASR

Podobné články