Späť do školy vlakmi ZSSK

V súvislosti so začiatkom školského roka ZSSK posilňuje dopravu. Celkovo bude vypravených 17 posilových vlakov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka a s tým spojeným zvýšeným dopytom cestujúcich o vlaky posilňuje vlakové linky po celom Slovensku. V piatok 31. augusta pôjdu zo západu smerom na východ štyri vlaky (jeden vlak EuroCity, dva rýchliky a jeden regionálny rýchlik), v nedeľu 2. septembra bude vypravených až trinásť vlakov (jeden vlak EuroCity, tri rýchliky, sedem regionálnych rýchlikov a dva regionálne expresy). Všetky uvedené spojenia sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku. S ohľadom na technické možnosti a dopyt cestujúcich ZSSK posilní aj ďalšie pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR a Os. 

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka. 

      piatok 31. augusta 2018 
      EC 243 Roháče (Praha hl. n. 13.11 h – Košice 21.07 h) 
      R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15.00 h – Humenné 22.26 h) 
      R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17.00 h – Košice 22.57 h) 
      RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 18.55 h – Žilina 21.34 h) 

      nedeľa 2. septembra 2018 
      EC 242 Roháče (Košice 11.07 h – Praha hl. n. 19.18 h) 
      R 17610 Chopok (Košice 13.45 h – Bratislava hl. st. 19.33 h) 
      RR 17762 Cassovia (Košice 18.07 h – Bratislava hl. st. 00.10 h, sobota 3. 9. 2018) 
      REX 17910 Ondava (Humenné 13.19 h – Košice 14.50 h) 
      R 17612 Šarišan (Humenné 14.06 h – Bratislava hl. st. 21.08 h) 

      RR 17716 Vršatec (Žilina 16.19 h – Bratislava hl. st. 19.14 h) 
      RR 17718 Hričov (Žilina 18.03 h – Bratislava hl. st. 20.58 h) 
      RR 17720 Bezovec (Žilina 20.29 h – Bratislava hl. st. 23.01 h) 
      RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15.12 h – Bratislava hl. st. 19.01 h) 
      RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17.12 h – Bratislava hl. st. 21.01 h) 
      REX 17728 Tríbeč (Prievidza 18.34 h – Bratislava hl. st. 21.29 h) 

      R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17.13 h – Košice 20.37 h) 
      RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 18.55 h – Žilina 21.34 h) 

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu. V záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, ZSSK odporúča, aby žiadatelia o registráciu na bezplatnú prepravu venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu žiadanky na vydanie preukazu. Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácia o trvaní príslušného školského/akademického roka a ročníka, v ktorom daný žiak alebo študent školu navštevuje. Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive. Na webe ZSSK sú dostupné všetky informácie o bezplatnej preprave, registrácii a taktiež tlačivá (http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html), ako aj informácie o predlžovaní preukazov (http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava/tipy-pre-ziakov-a-stu dentov-na-september.html). 

Cestujúcej verejnosti zároveň odporúčame, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK: 

      internetový obchod ZSSK (http://www.slovakrail.sk/), 
      SMS lístok na osobné vlaky (http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html), 
      lístok do mobilu na zavolanie pre bezplatných cestujúcich (http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-reze rvacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html). 

Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach. 

transport.sk, TASR

Podobné články