Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:

Výluka v úseku Dúbrava – Jablonica – Senica
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 8. júla od 7.55 h do 13.30 h realizovať výlukové práce v úseku Dúbrava – Jablonica – Senica.
V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.  Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Jablonica – Senica
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 9. júla od 7.55 h do 13.40 h realizovať výlukové práce v úseku Jablonica – Senica. V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Bernolákovo – Bratislava Vajnory
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 9. až 20. júla realizovať výlukové práce v úseku Bernolákovo – Bratislava Vajnory. V rámci tejto výluky sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 68,006, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1986 pri zastávke Ivanka pri Dunaji. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. V čase uzatvorenia cestnej komunikácie cez železničné priecestie bude cez priecestie zriadený dočasný priechod pre cestujúcich k nástupištiam na zastávke Ivanka pri Dunaji. Práce vykonajú ŽSR v spolupráci s dodávateľskou firmou. Cestná uzávierka priecestia potrvá od 9. júla, od 8.00 h nepretržite do 21. júla, do 8.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy bude zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase.

Výluka v úseku Kúty – Gbely – Holíč nad Moravou
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 13. a 14. júla od 8.40 h do 13.20 h realizovať výlukové práce v úseku Kúty – Gbely – Holíč nad Moravou. V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

transport.sk, TASR

Podobné články