Prievidza hľadá dopravcu MHD na budúci rok

Samospráva Prievidze už hľadá prostredníctvom verejnej súťaže dopravcu, ktorý bude budúci rok na jej území zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD). Oznámenie o vyhlásení súťaže zverejnila v uplynulých dňoch vo vestníku verejného obstarávania.

Dopravca by mal MHD zabezpečovať na území mesta jeden rok, od 1. januára do 31. decembra 2018, a to v rozsahu 1.471.983 tarifných kilometrov. Predpokladané náklady na túto službu samospráva odhadla na 2.472.900 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Svoje ponuky môžu prepravcovia predkladať do 4. septembra.

O tom, že samospráva vyhlási súťaž na dopravcu MHD na preklenovacie obdobie budúceho roka, informovala radnica už skôr. Opatrenie súvisí s projektom dopravnej obslužnosti i prípravou verejného obstarávania na dopravcu na území Prievidze na ďalšie roky podľa tohto projektu, uviedol pred časom viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.

Oproti predchádzajúcej súťaži, ktorú mesto vyhlásilo v roku 2016 na tento rok, sú v tejto dve zmeny, prvá sa týka zriadenia linky do závodu Brose, ktorá funguje od 1. mája tohto roka, druhá je úprava výkonov pri organizácii podujatí, a to dňa mestskej polície alebo cesty rozprávkovým lesom.

Zmluva so súčasným dopravcom, ktorým je SAD Prievidza, končí Prievidzi 31. decembra 2017. Ďalšiu verejnú súťaž na dopravcu na desať rokov pre Prievidzu a Bojnice plánuje prievidzská radnica vyhlásiť v európskom vestníku buď koncom tohto roka, alebo začiatkom toho budúceho.

transport.sk, TASR

Podobné články