Inteligentné bezpečnostné systémy minimalizujú riziko dopravných nehôd

Viac vozidiel na cestách, rýchlejší tok dopravy, a množstvo rušivých vplyvov, toto všetko kladie na vodičov osobných áut aj nákladných vozidiel náročné požiadavky.

Na druhej strane, vodiči osobných aj nákladných vozidiel nikdy nemali k dispozícií toľko bezpečnostných systémov ako dnes. Systémy aktívnej bezpečnosti v moderných osobných aj nákladných vozidlách pomáhajú predchádzať nehodám a úrazom.

Od novembra 2015 platí nariadenie Európskej únie, ktoré vyžaduje, aby všetky nové dvoj a trojnápravové nákladné vozidlá boli vybavené systémom automatického núdzového brzdenia (AEB). Ten zabraňuje situáciám, kedy nákladné vozidlo zozadu narazí do vozidla pred ním. Takéto nehody tvoria asi pätinu všetkých dopravných nehôd nákladných vozidiel. V súčasnosti legislatíva vyžaduje, aby AEB znížil rýchlosť vozidla o 10 km/h. Budúci rok sa požiadavka zvýši na zníženie o 20 km/h.

or new two- and three-axle heavy trucks to be equipped with the function automatic emergency brake. The aim is to reduce accidents in which a truck drives into the back of a vehicle in front of the truck , an accident scenario that accounts for about one-fifth of all road accidents involving trucks. At present, legislation requires that the emergency braking system must reduce the truck´s speed by 10 km/h. Next year, this will be tightened to 20 km/h.

„Je veľmi dobré, že legislatíva sa sprísňuje, ale stále si myslím, že legislatívne nároky sú príliš nízke. Ak idete rýchlosťou 80 km/h keď AEB začne brzdiť, potrebujete zredukovať vašu rýchlosť oveľa výraznejšie ako 20 km/h ak vozidlo pred vami zastaví,“ hovorí Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director vo Volvo Trucks.

Volvo Trucks zaviedlo systém, ktorý už teraz prekonáva súčasné aj budúce požiadavky. Systém uvedený v roku 2012 sa primárne sústredí na upozornenie vodiča na riziko kolízie. „V mnohých prípadoch je to dostatočné na to, aby vodič rýchlo prebral kontrolu nad situáciou a vyhol sa nehode,“ vysvetľuje Carl Johan Almqvist.

Núdzové brzdenie je použité iba vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné, a to extrémne rýchlo: 7 m/sec2, čo je porovnateľné s mnohými osobnými vozidlami. V praxi to znamená, že vozidlo dokáže znížiť rýchlosť z 80 km/h na 0 km/h na asi 40 metroch.

Systém monitoruje vozidlá pred sebou s pomocou kamery a radaru a pracuje bez ohľadu na to, či je slnečno, daždivo, hmlisto alebo je tma. Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie, vodič je postupne upozorňovaný svetelnými a akustickými signálmi. Ak systém nezaznamená žiadnu reakciu vodiča, vozidlo začne samé jemne brzdiť. Ak vodič stále nereaguje, núdzové brzdenie zastaví vozidlo úplne. Po ďalších piatich sekundách bez reakcie sa automaticky aktivuje ručná brzda, aby sa vozidlo nehýbalo, v prípade, že je vodič v šoku alebo v bezvedomí.

Tento systém Volvo Trucks rovnako funguje aj zákrutách a na točitých cestách a dokáže rozlišovať medzi pevnými prekážkami ako sú zvodidlá a zábradlia a skutočnými prekážkami, vrátane motocyklov. Aby sa dosiahlo maximálne využitie systému, je potrebné zaručiť, že všetky funkcie ako napríklad ABS, musia byť aktivované na ťahači aj na návese.

„Naše bezpečnostné systémy sú súčasťou holistického riešenia, ktoré znižuje riziká v doprave. ale je dôležité si uvedomiť, že technológia sama o sebe to nedokáže. Bezpečná doprava si vyžaduje aktívnu interakciu medzi všetkými účastníkmi cestnej premávky. Skúsený, pozorný vodič alebo vodička, ktorá vedie svoje vozidlo zodpovedne, je najlepšou formou prevencie dopravných nehôd,“ uzatvára Carl Johan Almqvist.

transport.sk, TS Volvo Trucks

Podobné články