V Trnave sa dohodli, SAD vystupuje zo Zväzu autobusovej dopravy

Odborári, podniky autobusovej dopravy v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici sa dohodli s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) na rozsahu zliav v prímestskej doprave pre zamestnancov SAD a ich rodinných príslušníkov.

Zmeny taríf budú zapracované v dodatkoch k zmluvám o preprave vo verejnom záujme a mali by vojsť do platnosti od 1. júna t.r. TASR o tom dnes po spoločnom rokovaní informoval predseda Dozornej rady SAD Trnava, a.s., Ladislav Jakubec. Zmeny sa podľa jeho vyjadrenia dotknú tejto vybranej skupiny cestujúcich, pre ostatných zostáva v platnosti cenový výmer z októbra 2009.
Podľa Jakubca dohodou zanikol v Trnave dôvod na štrajk, vyhlásený centrálou OZ KOVO na 2. júna. Vedenie spoločnosti SAD Trnava sa však rozhodlo v súvislosti s udalosťami posledných dní vystúpiť zo Zväzu autobusovej dopravy (ZAD). "Ostrý štrajk mal byť iba v podnikoch, ktoré sú v ZAD. V Trnavskom kraji sa napríklad netýkal Skalice ani Dunajskej Stredy, lebo tí vystúpili už vlani a pred dvomi rokmi," uviedol Jakubec. Dodal, že štrajk a nefungovanie autobusovej dopravy by vážne narušilo platné dodávateľsko-odberateľské vzťahy SAD s TTSK. Ten by podľa všetkého siahol k sankcionovaniu firmy za nedodržanie zmluvy. "Nevylučujem, že by to mohlo mať za následok aj zánik pracovných miest, v krajnom prípade zánik našej spoločnosti," povedal Jakubec.  Podľa jeho slov trnavskí členovia OZ KOVO ako jediní v podpisovom referende nepodporili vyhlásenie štrajku potrebnou nadpolovičnou väčšinou. Dodatky k zmluvám o zľavách zatiaľ jednostranne parafovali všetky tri prepravné spoločnosti v TTSK, v krátkom čase sa očakáva podpis štatutárov krajskej samosprávy. Podľa predsedu odborov v SAD Trnava Jozefa Vaňoviča po podpise dajú podnet na centrálu OZ KOVO, aby štrajk v Trnave odvolala.

zdroj: TASR, foto: internet

transport.sk

Podobné články