Prieskum IBM o mestskej doprave

Dopravných zápch ubudlo, miera nespokojnosti ale rastie.

Nový prieskum spoločnosti IBM (NYSE: IBM), ktorý skúmal každodenné dochádzanie do práce v niekoľkých ekonomicky významných mestách po celom svete, poukázal na pozoruhodnú dichotómiu. Zatiaľčo dochádzanie do zamestnania sa stalo v minulom roku podstatne znesiteľnejšie, sťažnosti vodičov sú stále hlasnejšie. 

Každoročný prieskum „Commuter Pain Survey“ ukazuje, že v mnohých mestách sveta dávajú ľudia v porovnaní s minulým prieskumom prednosť verejnej doprave pred dochádzaním automobilom. V niekoľkých mestách výrazne osciloval počet respondentov, ktorí uviedli, že cestná doprava sa za posledné tri roky zlepšila „trochu” alebo „výrazne”. V mnohých mestách potom štúdia zaznamenala výrazný nárast respondentov, ktorí uviedli, že cestná doprava zvýšila mieru stresu, vyvolávala u nich zlosť a negatívne tak ovplyvňovala ich pracovný alebo študijný výkon. 

„Dochádzanie do zamestnania sa neodohráva vo vzduchoprázdne,” povedal Naveen Lamba, odborník IBM na inteligentnú dopravu, „emocionálnu reakciu človeka na denné dochádzanie do zamestnania ovplyvňuje mnoho faktorov – tie sa týkajú tak dlhých kolon, ako aj ďalších, často veľmi vzdialených faktorov. Výsledky tohtoročného prieskumu naznačujú, že oproti minulému roku sú vodiči nervóznejší a úzkostlivejší.“ 

Investície do infraštruktúry na rozvíjajúcich sa trhoch 
Výsledky štúdie naznačujú, že razantné investície do infraštruktúry v týchto najrýchlejšie sa rozvíjajúce sa ekonomikách sa vyplácajú. V porovnaní s inými mestami zaradenými do prieskumu uviedol spokojnosť so zlepšením dopravných podmienok za uplynulé tri roky vyšší počet respondentov z Bangalore, Dilli, Pekingu a Šen-čenu. Napríklad v minulom roku sa Peking chystal investovať zhruba 80 miliard juanov do zlepšenia dopravnej infraštruktúry a Mexico City investuje v najbližších rokoch cez 2,5 miliardy amerických dolárov, aby dokázalo podporiť rastúce nároky dopravnej siete v jednej z najľudnatejších mestských oblastí na svete. Po cestách sveta jazdí dnes viac ako jedna miliarda automobilov, takže mestá sú nútené sa vysporiadať so stále vačšími dopravnými problémami a rastúcím dopytom po infraštruktúre. 

Dochádzajúci v mnohých krajinách rozvíjajúcich sa ekonomík uvádzajú, že objem dopravy klesá, no stále je čo zlepšovať. Respondenti v niekoľkých týchto krajinách uvádzajú v podstatne väčšej miere, než je globálny priemer, že hustá doprava má negatívny vplyv na úroveň ich stresu, telesného zdravia a produktivitu. Napríklad 86 % respondentov v Pekingu, 87 % v Šen-čene, 70 % v Dillí a 61 % v Nairobi uvádzajú problémy s dopravou ako hlavnú prekážku, ktorá im brání dosahovať lepší výkon v škole alebo zamestnaní. Plných 67 % vodičov v Mexico City, 63 % v Šen-čene a Dillí a 61 % v Pekingu uviedlo, že sa za uplynulý mesiac minimálne jedenkrát rozhodli upustiť od plánovanej jazdy autom — bolo to najviac zo všetkých miest, ktoré boli do výskumu zahrnuté. 

Problémy s dochádzaním do zamestnania sa odrážajú rovnako na globálnej úrovni, pretože 69 % respondentov naznačilo, že dopravné problémy majú v tom či onom ohľade dopad na ich zdravotný stav. Zhruba 42 % respondentov z celého sveta uviedlo vyšší stres, 35 % následne priznalo, že v dopravných kolónach u nich rastie hnev. Dýchacie problémy spôsobené dopravnými zápchami boli najbežnejšie v Číne a Indii. 

Prechod k verejnej doprave 
Prieskum odráža podstatne vyššiu ochotu respondentov používať verejnú dopravu a technologické vymoženosti. Plných 41 % respondentov sa domnieva, že verejná doprava by mohla pomôcť dopravnej záťaži v mestách. Napriek tomu že globálne len 35 % ľudí zmenilo spôsob, ktorým sa dopravujú do školy alebo zamestnania, celých 45 % z tých, ktorí sa takto rozhodli, volilo verejnú dopravu. 

Veľmi zaujímavý údaj prišiel z Nairobi: 70 % obyvateľov tohto mesta uviedlo, že za posledný rok začali viac využívať mestskú hromadnú dopravu. Najväčší nárast užívateľov verejnej hromadnej dopravy vykazujú dynamicky sa rozvíjajúce mestá ako Nairobi, Mexico City, Šen-čen, Buenos Aires a Peking. Ak bude tento trend pokračovat, možno pomôže zmierniť zvýšený objem dopravy zapríčinený rastom populácie a pokračujúcu migráciu do miest. Rovnako je zaujímavé, že dopyt po presnejších a skorších informáciách o situácii na ceste – ako spôsobu znižovania stresu – rástla v niekoľkých mestách, od Los Angeles cez Moskvu až po Bangalore. 

Index problémov s dochádzaním (IBM Commuter Pain) 
IBM zhrnula výsledky prieskumu do svojho indexu, ktorý hodnotí emocionálne a ekonomické problémy spojené s dochádzaním v tom či onom meste, pričom vyhodnocuje tie najproblematickejšie mestá. Index ukazuje obrovské rozdiely v náročnosti dochádzania. Zo všetkých skúmaných miest bolo dochádzanie najmenej stresujúce v Montreale, nasledoval Londýn a Chicago. Mestá boli hodnotené následovne: 

http://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/35360.wss


Index pozostáva z 10 položiek: čas strávený dochádzaním, čas strávený v kolónach, vnímanie ceny pohonných hmôt, zhoršenie dopravnej situácie, plynulosť premávky, stres spôsobený šoférovaním, vyvolávajúci v ľuďoch hnev, dopravné problémy ovplyňujúce výkon v práci, celkom ochromená doprava, rozhodnutie neísť autom kvôli dopravným kolónam. 

Jednotlivé mestá dopadli následovne: Mexico City: 108; Šen-čen 95, Peking 95, Nairobi 88, Johannesburg 83, Bangalore 75, Nové Dillí 72, Moskva 65, Miláno 53, Singapur 44, Buenos Aires 42, Los Angeles 34, Paríž 31, Madrid 28, New York City 28, Toronto 27, Stockholm 26, Chicago 25, Londýn 23 a Montreal 21. 

Zaujímavosti: významné vplyvy a zaujímavé trendy
- 14 z 15 miest zaradených do prieskumu oba roky, teda 2010 i 2011, vykázalo medziročný nárast respondentov, podľa ktorých sa doprava za posledné tri roky „mierne” alebo „výrazne” zlepšila, pričom v mnohých z týchto miest došlo k naozaj značnému nárastu. Ide napríklad o New York (24 % v roke 2011 oproti 12 % v roku 2010), Toronto (23 % v roku 2011 oproti 8 % v roku 2010), Miláno (27 % v roku 2011 oproti 7 % v roku 2010), Stockholm (42 % v roku 2011 oproti 18 % v roku 2010), Moskvu (31 % v roku 2011 oproti 16 % v roku 2010) a Johannesburg (29 % v roku 2011 oproti 13 % v roku 2010).

- Navzdory zlepšujúcim sa podmienkam pre dopravu vykázalo 12 z 15 miest sledovaných v rokoch 2010 a 2011 nárast respondentov, ktorí uvádzali, že cestná doprava prispieva k väčšiemu stresu, pričom v mnohých z týchto miest je nárast výrazný. Ide napríklad o New York (45 % v roku 2011 oproti 13 % v roku 2010), Los Angeles (44 % v roku 2011 oproti 21 % v roku 2010), Toronto (40 % v roku 2011 oproti 14 % v roku 2010), Londýn (33 % v roku 2011 oproti 19 % v roku 2010), Miláno (61 % v roku 2011 oproti 38 % v roku 2010) a Johannesburg (52 % v roku 2011 oproti 30 % v roku 2010). 

- 11 z 15 miest sledovaných v rokoch 2010 a 2011 vykázalo medziročný nárast respondentov, ktorí uviedli, že v nich cestná premávka vyvolává hnev, pričom v niekoľkých mestách došlo k výraznému nárastu. Ide napríklad o New York (35 % v roku 2011 oproti 14 % v roku 2010), Los Angeles (29 % v roku 2011 oproti 14 % v roku 2010) a Toronto (29 % v roku 2011 oproti 14 % v roku 2010). 

- 11 z 15 miest sledovaných v rokoch 2010 a 2011 vykázalo medziročný nárast respondentov, podľa ktorých má doprava negatívny dopad na ich výkon v práci alebo v škole, pričom mnoho miest vykázalo významný nárast. Ide najmä o New York (28 % v roku 2011 oproti 8 % v roku 2010), Toronto (29 % v roku 2011 oproti 17 % v roku 2010), Madrid (30 % v roku 2011 oproti 21 % v roku 2010), Paříž (35 % v roku 2011 oproti 26 % v roku 2010), Miláno (40 % v roku 2011 oproti 21 % v roku 2010), Stockholm (25 % v roku 2011 oproti 14 % v roku 2010) a Moskvu (34 % v roku 2011 oproti 25 % v roku 2010).

· Na otázku ohľadom najdlhšej doby, kedy uviazli v dopravných kolonách počas uplynulých troch rokov, uvádzali vodiči z Mexico City, Moskvy, Pekingu, Šen-čenu a Nairobi pomerne vysokú priemernú dobu okolo dvoch hodín. V Moskve uviedli zhruba 3 z 10 vodičov (29%), že najdlhšie uviazli v doprave cez tri hodiny. Oproti tomu polovica opýtaných vodičov zo Stockholmu, Singapuru, Madridu alebo Buenos Aires uviedla, že v dopravnej kolone strávi maximálne 30 minút, alebo sa im kolóny úplne vyhýbajú. 

· Podiel ľudí žijúcich v New Yorku, ktorí do zamestnia alebo školy dochádzajú osobným automobilom, v roku 2011 poklesol na 59 % z 90 % rok predtým. 

· Čas, ktorý im zaberá doprava, by väčšina respondentov venovala osobným vzťahom a zlepšovaniu vlastnej telesnej kondície. Viac než polovica respondentov (56 %) by tento čas ráda strávila so svojou rodinou alebo priateľmi. Takmer polovica respondentov (48 %) by čas venovalo cvičeniu a 40 % by ho strávilo odpočinkom. Takmer tri z desiatich vodičov (29 %) by dlhšie spali. 

- Dochádzajúci v Nairobi sa s hustou dopravou vyrovnávajú najlepšie, a to navzdory tomu, že v kolónach trávi priemerne najväčšiu dobu. Takmer polovica z nich (48 %) uvádza, že hustá doprava nemá žiadny dopad na ich zdravie. 

- Najviac času (36 minút a viac) trávia na cestách počas cesty do školy alebo zamestnania vodiči v Mexico City, Johannesburgu, Pekingu, Bangalore a Moskve.

O prieskume IBM Pain Commuter Survey 
Prieskum realizuje spoločnosť IBM s cieľom pochopiť lepšie postoje spotrebiteľov k dopravným zápcham. Dopravné problémy naberajú kritické rozmery po celom svete a prispievajú k zvyšovaniu emisií v ovzduší. Tieto problémy sa týkajú miest po celom svete a núti úrady, občanov a organizácie zo súkromého sektoru hľadať popri tradičných riešeniach, ako je výstavba dalších ciest alebo posilnenia verejnej dopravy, riešenia nové, ktoré pomúžu zvrátiť negatívny dopad upchaných ulíc a ciest. 

Prvýkrát prebehol prieskum v Spojených štátoch v roku 2008, o dva roky neskôr sa rozšíril do 20 miest po celom svete. Zistenie z tohto prieskumu budú použité k analýze problémov, ktoré trápia spotrebiteľov dochádzajúcich do školy alebo zamestnania, k podpore inteligentných riešení akými sú inteligentné mýtne systémy, ktoré dokážu predvídať nárast dopravy, sofistikovaného riadenia dopravy a integrovaného riadenia cestovného. Vedľa toho možu tieto zistenia slúžiť ako základ pre nové prístupy k zlepšovániu dopravy. 

IBM spolupracuje s mestami, úradmi i dalšími inštitúciami po celom svete na zdokonaľovaní dopravných systémov. Tieto systémy možu výrazne pomôcť plynulosti dopravy i verejných dopravných systémov, dokážu predvídať a riešiť vznik kolón, prispievajú k znižovaniu emisií a zvyšovaniu kapacity infraštruktúry. 

Správu Inštitútu IBM o prínose prieskumu za rok 2011 si môžete prečítať na: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35359.wss#resource.

 

transport.sk, SITA

Podobné články