Samosprávy v kraji nemajú dosiaľ žiadne negatívne ohlasy na IDS

Funkčnosť novozavedeného integrovaného dopravného systému (IDS) v Bratislavskom kraji sa priebežne testuje.

Zatiaľ beží v skúšobnej prevádzke a naplno by sa mal rozbehnúť od začiatku budúceho roka. Podľa hovorkyne Bratislavskej integrovanej dopravy Margaréty Gačkovej spoločnosť zatiaľ nemá žiadne negatívne reakcie zo strany cestujúcej verejnosti. Skôr naopak, už za mesiac skúšobného fungovania systému sa predalo 21.658 integrovaných predplatných cestovných lístkov, z toho 30-dňových 15.602, 90-dňových 5876 a s ročnou platnosťou 180 lístkov.

„Efektívnosť využívania integrovaného dopravného systému najbližšie vyhodnotíme koncom septembra, keď budú známe podrobnejšie výsledky z jednotlivých troch okresov Bratislavského kraja,“ dodala Gačková. „Bol som prekvapený, ako rýchlo sa dokázali s novým dopravným modelom ľudia zžiť a oceniť, aké výhody im prináša. Jedinou dosiaľ známou výhradou cestujúcich je, že IDS ešte nefunguje v plnom rozsahu po celom Bratislavskom kraji,“ uviedol predseda BSK Pavol Frešo. Spustenie druhej etapy IDS Bratislavského kraja je plánované na december tohto roka a bude zahŕňať prepravu na predplatné cestovné lístky v celom bratislavskom regióne.
      
V Pezinku plnohodnotne funguje nový terminál integrovanej dopravy od minulého štvrtka (5.9.). „Cestujúcim umožnil jednoduchší presun v rámci regiónu, skultúrnil tiež celý priestor v okolí pezinskej železničnej stanice,“ uviedol pre TASR primátor Pezinka Oliver Solga. Výstavba terminálu, ktorý je situovaný v predstaničnom priestore na Holubyho ulici, trvala pol roka. Súčasťou sú dve stojiská určené na výstup z autobusov, päť nástupísk, časovo obmedzená parkovacia plocha Kiss and Ride, parkovisko s 50 miestami, ako aj priestor na odstavenie bicyklov.

Na termináli sú umiestnené dve veľké elektronické tabule, ktoré informujú cestujúcu verejnosť o odchodoch vlakov a autobusov. „Všetky tieto zariadenia už riadne fungujú. Pezinčania a občania z okresu ocenili aj veľké priestory na zaparkovanie osobných motorových vozidiel, sú veľmi hojne využívané,“ dodal Solga. Náklady na výstavbu terminálu dosiahli 428.104,57 eura.
      
V Senci síce terminál integrovanej dopravy už formálne odovzdali do užívania, no zatiaľ plnohodnotne nefunguje. „Ešte nám chýbajú záverečné vyjadrenia zo strany ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, ktoré musí odobriť systém financovania a vynaloženia finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté v prevažnej miere z európskych fondov v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Očakávame ich v najbližších dňoch. Systém však beží, v areáli integrálu sú využívané najmä parkoviská pre 42 vozidiel, dolaďujeme výstupy na svetelných informačných tabuliach o nadväznosti jednotlivých spojov. Obslužnosť pri zabezpečení predplatných lístkov realizujú prepravcovia na autobusovej a železničnej doprave,“ uviedla pre TASR Angelika Matlohová, projektová manažérka MsÚ v Senci.
      
V Malackách ešte nový terminál pre IDS v kraji nepostavili, využívajú sa súčasné kapacity autobusovej a železničnej stanice v meste, kde sa predplatné cestovné lístky dajú zabezpečiť. Podľa hovorkyne MsÚ v Malackách Michaely Janotovej „výstavbu terminálu pribrzdili niektoré nedostatky v projektovej dokumentácii, v súčasnosti sú projekty na rezortnom ministerstve na posúdenie a mesto očakáva rozhodnutie do konca septembra. Mesto by veľmi privítalo výstavbu nového terminálu, najmä kvôli úprave predstaničného areálu a vybudovaniu parkovacích plôch pre vodičov, ktorí chcú integrovanú dopravu využívať.“
      
V druhom meste na Záhorí v regióne BSK, v Stupave, dosiaľ k systému integrovanej dopravy v kraji neevidujú žiadne podnety alebo pripomienky. „Stupava koľajovú dopravu využívať nemôže, nevedie tu železnica. Cestujúci môžu kombinovať prímestskú a bratislavskú mestskú hromadnú dopravu. Jediná otázka, ktorú som zachytil, bola od seniorov, pýtali sa či pri kombinovanej doprave budú v cestovnom zakomponované aj zľavy pre dôchodcov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“ povedal primátor Stupavy Pavel Slezák.
      
Systém IDS v Bratislavskom kraji dosial beží v prvej etape skúšobnej prevádzky. Na Slovensku je jedinečný. Druhá etapa by sa mala začať v decembri a riadna prevádzka od začiatku budúceho roka. Dosiaľ funguje len na báze časových predplatných lístkov, jednorazové cestovné lístky budú v predaji až po nabehnutí systému do riadne fungujúceho režimu.
 

transport.sk, TASR

Podobné články