DKV pridáva ďalšie funkcie pre zvýšenie bezpečnosti kariet

Spoločnosť DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov, pridala k svojej palivovej karte ďalšie funkcie zvyšujúce bezpečnosť bezhotovostných platieb.

Majitelia kariet DKV môžu najnovšie využívať flexibilné nastavovanie limitov či možnosť dočasnej deaktivácie a aktivácie. „Bezpečnosť kariet je pre nás prioritou. Snažíme sa vyvíjať stále nové bezpečnostné prvky, a pomáhať tak zákazníkom znižovať riziko strát. V prípade zneužitia totiž stačí, keď podvodník natankuje jednu jedinú nádrž kamiónu a majiteľ firmy príde šmahom ruky o 1 500 eur. Ak by sa zlodejovi podarilo natankovať viackrát, môžu byť straty predovšetkým pre malé firmy likvidačné,“ hovorí Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

Karty DKV môžu ich majitelia prispôsobiť potrebám každého vozidla nastavením dispozičných limitov priamo vo svojom elektronickom zákazníckom účte DKV Cockpit. Vodiči môžu mať  vopred určené, do akej maximálnej sumy môžu uskutočniť transakcie počas cesty.

Ak sa zostatok priblíži k nule, následná platba bude vždy zamietnutá. Druhou možnosťou je nastavenie denných limitov na základe skutočnej spotreby vozidla. Zároveň je možné každú kartu dočasne deaktivovať a opäť aktivovať alebo zvoliť nulový limit a transakciu povoliť až pred jej uskutočnením.

Pokiaľ chcú majitelia pri svojich kartách obmedziť nielen dispozičný či denný limit, ale potrebujú byť tiež informovaní o každom použití alebo o chybnom zadaní PIN, môžu využiť funkcie analytického nástroja DKV eReporting, napr. varovanie e-mailom pri prekročení medzných hodnôt alebo online sledovanie transakcií na jednotlivých kartách.

„Dopravcovia však musia mať na pamäti, že ani dokonalejšie nástroje a bezpečnostné prvky na kartách nezaručia absolútnu ochranu. Vodiči by mali mať pevne zažité bezpečnostné pravidlá pri používaní kariet. Na mieste je i občasná kontrola zamestnancov, či neuschovávajú PIN spoločne s kartou alebo nemajú dokonca PIN poznamenaný priamo na karte,“ doplňuje O. Pavlík.

A aké sú základné pravidlá pre používanie palivových kariet? DKV odporúča vodičom dodržiavať týchto 10 hlavných zásad:

1.     Majte kartu stále pri sebe a denne ju kontrolujte, nenechávajte ju v opustenom vozidle.

2.     Nikdy nenechávajte PIN spoločne s kartou. Tip: PIN si môžete uložiť do smartfónu pomocou aplikácie iPIN.

3.     PIN pre svoju kartu nikomu neprezrádzajte.

4.     Behom transakcie sa nikam nevzďaľujte a pozorne sledujte, čo sa deje s vašou kartou. Buďte ostražití pri akomkoľvek neobvyklom správaní obsluhy.

5.     PIN zadávajte diskrétne, tlačidlá zakrývajte dlaňou – nedovoľte, aby vás pri platení ktokoľvek pozoroval.

6.     Vždy vyžadujte pokladničný doklad, najmä po zlyhanej transakcii.

7.     Nepožičiavajte kartu inej osobe.

8.     Pri platobných automatoch si všímajte akékoľvek neobvyklé prvky, PIN nezadávajte v blízkosti cudzej osoby.

9.     K palivovej karte sa správajte ako k vlastnej platobnej karte.

Aj pri najmenšom podozrení kartu okamžite nechajte zablokovať a krádež okamžite nahláste miestnej polícii.

transport.sk, TS DKV

Podobné články