Košický samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu niektorých ciest II. triedy z eurofondov

V auguste došlo k podpisu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) na tri schválené projekty spolu s dĺžkou ciest 26,8 kilometra (km) a rozpočtom 13,1 milióna eur.

Na konferencii Doprava v Košickom regióne do roku 2020 o tom informoval vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa.

Rekonštrukcia bude na ceste II/547 od hranice okresov Košice/Košice okolie po Spišské Vlachy. Pre opravu mosta Ružín bol projekt rozdelený, v prvej etape pôjde o úsek od tohto mosta po Spišské Vlachy v dĺžke zhruba 10,4 km s rozpočtom 6,6 milióna eur s DPH. Druhý projekt sa týka cesty II/582 Michalovce – Sobrance, dĺžka obnovenej cesty bude v celkovej dĺžke 7,6 km, výška rozpočtu 2,49 milióna eur. Tretí projekt je na ceste II/555 medzi Michalovcami a Kráľovským Chlmcom, rekonštrukcia zahŕňa 8,7 km s nákladmi 4 milióny eur.

"Predpokladáme, že tieto projekty by sa mohli realizovať začiatkom jesene, najneskôr na budúci rok," povedal Olexa pre TASR. 

Ďalší schválený projekt, na ktorý sa pripravuje zmluva o NFP, je na cestách II/550 - II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice v celkovej dĺžke 12,5 km a rozpočtom 3,9 milióna eur. 

Po sprevádzkovaní prvého terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou KSK spolupracuje so Železnicami SR (ŽSR) pri realizácii ďalších terminálov v Trebišove a Michalovciach. "Konkrétnejší je Trebišov, dokončila sa projektová dokumentácia, ktorá je v schvaľovacom procese, a pripravuje sa projektová dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby. Ten by mal byť v roku 2018 a realizácia stavby do roku 2020," povedal Olexa k ďalším krokom pri zavádzaní integrovanej dopravy.

V súvislosti s dopravou v Košiciach sa viceprimátor mesta Martin Petruško pre novinárov vyjadril k pokračujúcej modernizácii električkových tratí a MHD prostredníctvom eurofondov, čo by malo vyústiť k začatiu integrácie dopravy v rámci mesta. "Sú tam rôzne aspekty a prvky, ktoré k tomu smerujú," povedal.

Dvojdňovú konferenciu o doprave v košickom regióne na najbližšie tri roky organizuje KSK v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR. Cieľom je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 - 2020 a predstaviť moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy. "Odborné prednášky sú rozdelené do štyroch sekcií, ktoré sú tematicky rozdelené na jednu oblasť dopravy – cestnú, železničnú, integrovanú a udržateľnú dopravu, ktorá zahŕňa aj cyklodopravu a cykloturistiku," doplnil Olexa. Na podujatie, ktoré skončí v piatok (8.9.), sa prihlásilo 200 účastníkov.

transport.sk, TASR

Podobné články