Do užívania odovzdali zmodernizované úseky ciest v okolí Bardejova

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) odovzdala v piatok do užívania zrekonštruované úseky komunikácií v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice.

Urobila tak za prítomnosti poľských partnerov. Iniciatíva podporená z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 má prispieť ku zlepšeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti ciest v pohraničí. Informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

SÚC PSK na projekte spolupracovala s jeho vedúcim partnerom - Malopoľským vojvodstvom. "Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje čiastku vyše 7 miliónov eur. Na slovenskej strane sa pritom preinvestovalo približne 3,5 milióna eur, pričom 10 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % zo zdrojov PSK," priblížila Jeleňová s tým, že cieľom projektu bolo posilniť regionálnu mobilitu prepojením dopravných uzlov s infraštruktúrou tzv. medzinárodného koridoru TEN-T. "Zhotoviteľom stavebných prác sa po verejnom obstarávaní stala Eurovia SK, a.s.," doplnila.

V rámci projektu podľa hovorkyne zmodernizovali približne 8,6 kilometra (km) ciest na troch stavebných objektoch, ktorými sú Raslavice – Janovce, Kľušov - Bardejov a Regetovka – Becherov, rozsiahlu rekonštrukciu realizovali aj na dvoch mostných objektoch. "Práce na úsekoch sú ukončené a momentálne prebieha preberacie konanie," skonštatovala Jeleňová. "Začali sme s rekonštrukciou cesty II/545 ako spojnice krajského mesta Prešov a okresného mesta Bardejov, ktorá bola v zlom stavebno-technickom stave. V rekonštrukcii tejto cesty budeme pokračovať aj naďalej v úseku Kapušany - Tulčík - Demjata a Janovce – Kľušov," priblížil plány riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško.

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom SÚC PSK v rámci spomínaného programu cezhraničnej spolupráce realizuje podľa Jeleňovej súbežne viaceré projekty. Patrí medzi ne aj ten v hodnote 2,4 milióna eur, v rámci ktorého revitalizujú úseky Medzilaborce – Palota, Čabalovce – Hostovice v dĺžke 12,3 km. "Druhým úspešným projektom je Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno za 2,3 milióna eur, ktorý sa týka ciest Miroľa – Staškovce, Makovce – Staškovce v dĺžke 8,7 km," spomenula.

Podľa jej ďalších slov momentálne prebieha proces verejného obstarávania na projekt Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa, ktorý za takmer 3,5 milióna eur umožní rekonštrukciu úsekov Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a Haligovce v celkovej dĺžke takmer 22 km. "Výsledkom cezhraničnej spolupráce je aj schválený projekt Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, ktorý by mal slovenskej strane priniesť modernizáciu 8 km ciest Raslavice – Lopuchov a Stuľany – Kuková za približne 2,5 milióna eur," uzavrela.

transport.sk, TASR

Podobné články