Cestári odovzdali do užívania zmodernizované úseky ciest v dĺžke 8,7 km

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SUC PSK) odovzdala do užívania dva zrekonštruované úseky ciest tretej triedy v okresoch Svidník a Stropkov.

Cestári túto investíciu realizovali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Na projekt Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno III/3548, III/3587 Miroľa - križovatka Makovce získala SUC PSK finančný príspevok vo výške 3,3 milióna eur. Hlavným partnerom projektu bol Powiat Krośnieński, ktorý z celkovej dotácie 5,6 milióna eur získal na svoju časť projektu 2,3 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Práce na slovenskej strane vykonala firma CESTY SK, s.r.o., za necelý rok. Cieľom projektu bolo prispieť k posilneniu regionálnej mobility. Došlo k modernizácii 8,709 km ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa – Pstriná – križovatka Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce – križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010 km. Súčasťou projektu bola tiež rekonštrukcia dvoch mostných objektov a 21 cestných priepustov. Zrekonštruované úseky ciest boli v stredu (23.5.) slávnostne odovzdané do užívania. Hoci na nich ešte prebieha odstraňovanie nedostatkov, nebráni to riadnemu užívaniu diela.

„Tento projekt bol mimoriadne náročný a prispel k rozvoju cestnej infraštruktúry v regióne zvýšením štandardu pre vodičov z pohľadu zjazdnosti a bezpečnosti cestnej komunikácie. Sme mimoriadne hrdí, že dané úseky ciest ako spojnice okolitých obcí s okresnými mestami Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré boli v zlom stavebno-technickom stave, mohli byť pomocou Programu cezhraničnej spolupráce zmodernizované,“ uviedol riaditeľ SUC PSK Peter Kočiško.

transport.sk, TASR

Podobné články