NSK vyčlenil z tohtoročného rozpočtu dodatočné peniaze na opravy ciest

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlenil z tohtoročného rozpočtu financie určené na program Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy.

K sume viac ako tri milióny eur, ktoré kraj čerpá na opravu ciest ešte z vlaňajšieho rozpočtu, tak pribudnú ďalšie tri milióny eur, ktoré regionálni poslanci dodatočne odsúhlasili.
 

Ako sa uvádza v schválenom materiáli, komunikácie sa budú rekonštruovať vo všetkých okresoch kraja. Celkovo pôjde o 18 úsekov ciest II. a III. triedy. „Vyberala ich Regionálna správa a údržba ciest (RSÚC) Nitra podľa naliehavosti, s prihliadnutím na stavebno-technický stav všetkých ciest vo vlastníctve kraja,“ vysvetlil riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan.
      

Podľa predsedu NSK Milana Belicu vynakladá kraj financie na opravy ciest prakticky každý rok. „Pre zachovanie mobility je to veľmi dôležité. Dnes pociťuje mnohé problémy aj samotné krajské mesto Nitra. Jednoducho cesty dnes často nestíhajú zvládať ten objem automobilovej dopravy. Vidíme to hlavne počas dopravných špičiek. Preto je celkom logické, že sa usilujeme udržiavať cesty v dobrom stave,“ skonštatoval.

transport.sk, TASR

Podobné články