Kontrola NKÚ ukázala, že miestne komunikácie nie sú prioritou obcí a miest

Miestne komunikácie neboli a nie sú prioritou obcí a miest.

Ukázala to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v období rokov 2010 až 2012 skúmal, ako sa 16 samosprávnych subjektov stará o chodníky, námestia, parkoviská a cesty vo svojej správe. Cieľom kontroly bolo poukázať na rezervy a pomôcť obciam čerpať verejné zdroje efektívnejšie. 
      

U väčšiny kontrolovaných samospráv bola podľa správy NKÚ, ktorú dnes úrad zverejnil, len tesne dosiahnutá hraničná lehota 20 až 25 rokov, odporúčaná pre celkovú obnovu miestnych komunikácií. "Pri kontrole bol zistený aj rozdielny prístup kontrolovaných subjektov k verejnému obstarávaniu – kým niektoré subjekty sa spoliehali na jednoduchý prieskum trhu, iné využívali možnosti elektronickej aukcie," približuje NKÚ. 
      

Kontrola tiež odhalila, že obce nedisponovali dostatočnými informáciami o miestnych komunikáciách a ich objektívnom stave. V rozpočte menším subjektom chýbala cieľavedomosť a orientácia na plánované výsledky. "Niektoré aktivity boli do dlhodobých plánov zaraďované aj napriek tomu, že bolo vopred zjavné, že náklady na ich realizáciu výrazne prevyšujú finančné možnosti kontrolovaných subjektov," konštatuje sa v správe. 
      

Obce v niektorých prípadoch ani nevedeli vyčísliť, koľko prostriedkov spotrebovali na činnosti spojené s miestnymi komunikáciami. "Absencia údajov o skutočných nákladoch a výdavkoch mohla negatívne ovplyvniť rozhodovanie vedenia kontrolovaných subjektov o forme zabezpečovania komunálnej služby," vyplýva ďalej z výsledkov kontroly. NKÚ zároveň kritizuje obce a mestá, že napriek existujúcim zámerom a koncepciám nedostatočne podporovali nemotorizovanú dopravu. Venovali sa jej najmä v obytných zónach.

transport.sk, TASR

Podobné články