Na letnú opravu ciest v Košickom kraji, prevažne III.triedy, ide vyše milióna eur

Opravy ciest robí počas leta v rámci prevádzky Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK).

Sú to veľkoplošné vysprávky povrchu vozoviek a dvojvrstvové nátery na viac ako 20 kilometroch ciest prevažne III. triedy. 

"Spolu ide o plochu 115.200 metrov štvorcových a celkové náklady 1.040.800 eur s DPH. Na tieto opravy má Správa ciest KSK schválené finančné krytie," informovala dnes hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.

Veľkoplošné vysprávky povrchu vozoviek budú na celkovej dĺžke 12,59 kilometra a ploche 74.000 metrov štvorcových. Náklady sú 818.320 eur s DPH. Všetkých 18 úsekov by malo byť zrealizovaných do konca leta.

V pôsobnosti strediska Moldava nad Bodvou sa bude opravovať sedem úsekov - Žírovce – spojka, intravilán obce Žarnov, Ploské – Ortáše, Nižná Hutka – intravilán, Vajkovce – intravilán, Valaliky - Kokšov - Bakša intravilán a Mokrance - spojka, extravilán - 2. úsek. V rámci strediska Rožňava štyri úseky - prieťah obcou Brzotín, Ardovo spojka, Plešivec – Licince a Kružná – spojka, v pôsobnosti strediska Spišská Nová Ves dva úseky - Opátka – spojka a Rudňany - Poráč. V oblasti Trebišova sa opravia štyri úseky - Lastovce intravilán – obec, Zemplínske Hradište - príjazdová, Somotor - Vécs intravilán a ulica Pribinova v Trebišove. V pôsobnosti strediska Michalovce ide o úsek Ložín – Bánovce nad Ondavou.

"Okrem veľkoplošných vysprávok položia cestári dvojvrstvové nátery na 7,7 kilometra ciest, na ploche 41.200 metrov štvorcových. Náklady na tento druh opravy dosiahnu 222.480 eur s DPH. Budú sa robiť na úsekoch Jenkovce – Bežovce, Kecerovce – Opiná, Cejkov - križovatka Zemplín a Boľ – Vojka," doplnila Bobriková.

Aktuálne najväčšou investíciou v kraji je rekonštrukcia mosta cez vodnú nádrž Ružín medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmarom vo výške 1,65 milióna eur.

transport.sk, TASR

Podobné články