Prešov získal vyše štyri milióny eur na dopravnú infraštruktúru

Mesto Prešov získalo viac ako štyri milióny eur nenávratných finančných prostriedkov (NFP) určených na dopravnú infraštruktúru.

Takmer dvoma miliónmi bol podporený projekt rekonštrukcie predstaničného priestoru, schválené má aj štyri projekty cyklochodníkov.

Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová, projekt rekonštrukcie a modernizácie predstaničného priestoru rieši opravu podzemného podchodu pre chodcov, zvýšenie bezpečnosti. Ráta sa aj s vytvorením bezbariérovej rampy, schodov, eskalátorov, pribudne výťah, vodiace línie pre zrakovo postihnutých a kamerový systém.

Ďalšou dôležitou stránkou projektu je rekonštrukcia zastávok a zastávkového priestoru vrátene prvkov drobnej infraštruktúry, ako aj zavedenie inteligentného informačného systému, softvérového aj hardvérového vybavenia a prepojenia informačného systému autobusovej, železničnej stanice so systémom mestskej hromadnej dopravy. To predpokladá aj vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov a hlasu.

Mesto uspelo aj s projektmi na nové cyklotrasy. Úsek na Bajkalskej ulici v dĺžke pol kilometra v objeme takmer 150.000 eur je už hotový. Podporu získali aj ďalšie úseky v celkovej sume 1,9 milióna eur. 

Najdlhší cyklistický chodník vznikne na bývalej pionierskej železničke, ktorá mala trasu Prešov – Dulova Ves – Kokošovce – Zlatá Baňa v celkovej dĺžke 9043 metrov. Schválená bola realizácia prvej etapy cyklotrasy v dĺžke 6,5 kilometra z Prešova do Kokošoviec k vodnej priehrade. Asfaltový chodník bude široký tri metre. 

Prešovčania sa môžu tešiť aj na cyklochodník v strede mesta na Masarykovej ulici (od Hurbanistov po Kuzmányho ulicu). Projekt sa týka dvoch samostatných jednosmerných cyklochodníkov, bez účasti peších. Súčasťou je tiež prekládka nástupnej plochy zastávky MHD pri Čiernom moste a čiastočná zmena usporiadania dopravy na miestnej komunikácii. Kryt chodníkov bude z červeného asfaltu, šírka je 1,25 metra, ich celková dĺžka je 1290 metrov.

Nová cyklocesta spojí tiež Mestskú halu s lokalitou Wilec hôrka. Mesto vybuduje časť cyklistickej cesty pozdĺž rieky Torysa od komunikácie na ul. Pod Wilec hôrkou až po plánované pokračovanie prístupovej komunikácie v rámci protipovodňových opatrení okolo Torysy. Šírka chodníka bude tri metre, celková dĺžka 270 metrov, kryt chodníka je naprojektovaný z asfaltobetónu. Cyklocesta tvorí súčasť medzinárodnej trasy Eurovelo 11.

Mesto sa zapojilo aj do druhého kola výzvy s dvoma projektmi - Cyklochodník na Sekčovskej ulici, Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle a pripravuje sa aj do tretieho kola s projektom Mlynský náhon (od Kúpeľnej ulice po Prešovskú univerzitu). 

transport.sk, TASR

Podobné články