Prologis oznámil výsledky svojich európskych aktivít za štvrtý štvrťrok a celý rok 2017

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil výsledky svojich európskych aktivít za štvrtý štvrťrok aj celý rok 2017.

Prevádzkové výsledky

Prologis Europe dosiahol ku koncu štvrtého štvrťroka veľmi vysokú obsadenosť nehnuteľností, ktorá sa ku koncu roka pohybovala na úrovni 96,6 percenta. Spoločnosť zároveň v štvrtom štvrťroku podpísala nové nájomné zmluvy na priestory s rozlohou 384 000 metrov štvorcových a zmluvy o predĺžení nájmu na

650 000 metrov štvorcových. Za celý rok 2017 tak objem nových a predĺžených zmlúv dosiahol hranicu

3,9 milióna metrov štvorcových.

„Rok 2017 znamenal pre Prologis Europe ďalší historický míľnik. Silný dopyt na kontinente viedol
k zdravému rastu ponuky a čulej nájomnej aktivite. A my sme v roku 2017 patrili k najaktívnejším developerom,“ konštatoval Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe. „Naše nové projekty reagujú na vysoký dopyt po nových priestoroch a rastúcu potrebu expandovať, ktorú u našich zákazníkov registrujeme.“

Zvýšený dopyt na kontinente a pretrvávajúci záujem o logistické nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve viedli k doteraz najvyššej zaznamenanej čistej absorpcii: 8,6 milióna metrov štvorcových, čo v porovnaní
s rokom 2016 predstavuje nárast o 27 percent.

 Medzi významné nové prenájmy vo štvrtom štvrťroku patrili najmä:

  • 81 740 metrov štvorcových pre spoločnosť Cdiscount vo francúzskom Moissy Chanteloup

·        45 144 metrov štvorcových pre spoločnosť Empik Group v poľskom Sochaczewe

  • 24 078 metrov štvorcových pre spoločnosť XPO Supply Chain v Isle d’Abeau vo francúzskom Lyone
  • 11 238 metrov štvorcových pre spoločnosť Thethford B.V. Etten Leur, v Holandsku

Novo začatá výstavba

Ponuka distribučných nehnuteľností kategórie A sa zvýšila, hlavne vplyvom ponuky v Poľsku a obrodenej developerskej činnosti v Spojenom kráľovstve. Vo štvrtom štvrťroku Prologis Europe začal výstavbu

15 nových projektov v Českej republike, Taliansku, v Španielsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve

s celkovou rozlohou 216 000 metrov štvorcových. 22 percent z nich pritom tvoria projekty na mieru (BTS) a 78 percent špekulatívna výstavba s predobsadenosťou 25 percent. Za celý rok 2017 Prologis začal výstavbu 40 projektov s celkovou rozlohou 917 500 metrov štvorcových.

 

Medzi hlavnú novo začatú výstavbu patrili najmä:

·        špekulatívna budova DC2 s veľkosťou 35 585 metrov štvorcových v slovenskom Prologis Park Nitra s 57-percentnou predobsadenosťou

·        projekt s veľkosťou 27 572 metrov štvorcových stavaný na mieru pre spoločnosť SDA v talianskom parku Bologna ako DC17 a DC16

·        budova s veľkosťou 26 443 metrov štvorcových stavaná na mieru pre spoločnosť ID Logistics EU v parku Penedes pri španielskej Barcelone

·        budova s veľkosťou 16 500 metrov štvorcových stavaná na mieru pre spoločnosť Kering Italia Spa v talianskej Padove 


Akvizície a predaje

Vo štvrtom štvrťroku získal Prologis budovy v hodnote 37,5 milióna eur s celkovou rozlohou
55 000 metrov štvorcových a tri pozemky s rozlohou 134 000 metrov štvorcových v Taliansku, Švédsku
a Spojenom kráľovstve. Za celý rok 2017 Prologis získal budovy v celkovej hodnote 116,9 milióna eur
a súhrnnej ploche 134 291 metrov štvorcových a 24 pozemkov s celkovou rozlohou 1,96 milióna metrov štvorcových. V priebehu roka Prologis zároveň odpredal aktíva v Rakúsku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku v celkovej hodnote
545,7 milióna eur.

Rozvoj európskych fondov

Prologis v roku 2017 zároveň zefektívnil a posilnil svoje portfólio európskych fondov. Vytvorením fondu UK Logistics Venture (UKLV), zahŕňajúceho súbor projektov s veľkosťou 7,6 milióna metrov štvorcových, vznikol prvý fond spoločnosti Prologis zameraný výhradne na trh Spojeného kráľovstva. Celková očakávaná hodnota fondu UKLV je približne 1 miliarda libier (asi 1,25 miliardy dolárov). Spoločnosť zároveň dokončila zlúčenie fondov Prologis Targeted Europe Logistics Fund (PTELF) a Prologis European Properties Fund II (PEPF II) do nového Prologis European Logistics Fund (PELF), jedného z najväčších otvorených fondov v odvetví s celkovou hodnotou 8,2 miliardy eur. Tieto dve skvele sa doplňujúce portfólia zahŕňajú projekty s rozlohou 32,3 milióna metrov štvorcových v 12 krajinách. Agentúra S&P fond po jeho utvorení ohodnotila ratingom A-.

„Kľúčovou súčasťou našej obchodnej stratégie v Európe je vlastniť nehnuteľnosti v rade špecializovaných fondov,“ povedal Bannatyne. „UKLV a PELF sú nadstavbou tejto stratégie, ktorá nám umožňuje splniť kapitálové požiadavky dnešných rastúcich európskych trhov.“

Ku koncu štvrťroka Prologis v Európe vlastnil, či už formou výhradného vlastníctva alebo spoluúčasti
v investičných spoločnostiach, nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou rozlohou 17 miliónov metrov štvorcových.

Galéria k článku (3 fotografie)

transport.sk, TS Prologis

Podobné články