Intermodálna preprava nebezpečných tovarov bude spoľahlivejšia

Európska únia pokračuje v projekte "ChecmLog Tracking and Tracing (T&T)", ktorý sa zameriava na využívanie GPS s cieľom sledovať a trasovať nebezbečné tovary putujúce Európou.

Významným partnerom pri získavaní nových poznatkov je aj spoločnosť HOYER Group, logistický špecialista na prepravu nebezbečných nákladov a potravín. Špeciálne upravený kontajner tejto spoločnosti je transportovaný naprieč Európou, aby pomohol naplniť cieľ tohoto projektu - väčšiu bezpečnosť a transparentonsť pri preprave nebezpečných tovarov.

Spoločný projekt "ChemLog T&T" začal v júli 2012 a okrem HOYER Group sa na ňom podieľajú verejné inštitúcie, asociácie chemických spoločností a výskumné spoločnosti z ôsmych európskych krajín. Projekt má otestovať a štandardizovať momentálne dostupné sledovacie a trasovacie systémy tak, aby sa zlepšili a mohli sa používať v intermodálnej doprave. V budúcnosti by mali byť takéto plne automatizované systémy schopné napríklad automaticky notifikovať záchranné zložky, ak príde k nehode.

Spoločnosť HOYER ako jeden z partnerov tohoto projektu, poskytla kontajner na pilotné testovanie. Je vybavený transpondérmi od pitaich rôznych výrobcov a transport sa uskutočňuje v reálnych podmienkach, pre reálneho zákazníka, ktorým je veľká chemická firma. Kontajner opustil Veľkú Britániu na začiatku Apríla 2014 a o niekoľko dní dorazil podľa plánu do terminálu HOYER Group vo ValuePark Schkopau v Nemecku. Odtiaľ bude cez Maďarsko dopravený do svojej konečnej destinácie na Ukrajine.

Celá cesta kontajneru je detailne monitorovaná. Okrem iného sa dokuumentuje kvalita informácii z GPS, aby bolo možné napraviť prípadné nedostatky. "Bezpečnosť transportu je našim hlavným záujmom," hovorí Hans Demarest, manažér divízie Tankpool v spoločnosti HOYER. "Ako partner 'ChemLog T&T' radi odovzdáme svoje know-how a množstvo skúseností v intermodálnej doprave. Touto cestou sa aktívne podieľame na vývoji sledovacích a trasovacích systémov budúcnosti."

transport.sk

Podobné články