Mýto na Slovensku

V marci 2019 sa na mýte vybralo 19,3 milióna eur

V marci tohto roka sa na mýte vybralo 19,3 milióna eur. Za celý prvý štvrťrok sa vybralo mýto vo výške 53,34 milióna eur. V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka to znamená nárast o 6 %. Predstavuje to sumu 2,93 milióna eur. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.

Eurowag predstavil nové riešenie pre interoperabilné elektronické mýtne služby (EETS) v Európe

Na základe podnetu Európskej komisie stále viac európskych krajín prechádza na elektronický mýtny systém (EETS), ktorý zaručuje interoperabilitu medzi zúčastnenými členskými štátmi a dopravným spoločnostiam prináša väčšiu efektivitu a úsporu nákladov. S EETS bude možná platba mýta jednou palubnou jednotkou (OBU), pod jednou zmluvou a jednou faktúrou.