VIDEO: Rekordná jazda nového Actrosu

Po 10 000 kilometroch je to jasné: nový Actros z dielne Mercedes-Benz spája najčistejšie výfukové plyny s najnižšou spotrebou.

Emisie sériového ťažkého nákladného automobilu triedy Euro VI prekonávajú aktuálne platné emisné štandardy až o takmer 80 percent. Kompletne novovyvinutá generácia automobilov vo vyhotovení Euro VI zároveň spotrebuje o 4,5 percenta menej motorovej nafty ako aktuálny ťažký nákladný automobil Actros. Týmto výsledkom plní Daimler svoj sľub, že s novým Actrosom zosúladí požiadavky na vyššiu kvalitu životného prostredia a zároveň zvýši ekonomickú výkonnosť. Nižšia spotreba paliva zasa rovnakou mierou znižuje zaťaženie životného prostredia nižšími emisiami oxidu uhličitého.


Prevádzkovatelia nákladných automobilov, ktorí si svoj nový Actros kúpia vo vyhotovení Euro V, získajú z každého litra paliva viac výkonu v porovnaní s aktuálnym modelom. Napríklad nový Actros typ 1845 BlueTec 5 spotreboval počas porovnávacej testovacej jazdy v dĺžke 10 000 km o 7,6 percenta menej nafty ako aktuálny model Actros 1844 BlueTec 5. Absolútne čísla z merania na trase 10 000 kilometrov sú úctyhodné. Východiskové hodnoty stanovil osvedčený Actros 1844 BlueTec 5 v tzv. špecifikácii Nardo (automobil vybavený sadou na želanie pre zníženie jazdného odporu) so spotrebou 27,1 litra na 100 kilometrov a stanovil tak referenčnú hodnotu.
 

Následnícky model Actros 1845 BlueTec 6 aj napriek tomu prekonal už beztak úctyhodnú referenčnú hodnotu o 4,5 percenta so spotrebou 25,9 l/100 km. Emisná trieda Euro VI bude od roku 2014 povinná v celej EÚ. Nový Actros 1845 BlueTec 5 vo vyhotovení Euro V dodávanom na želanie prekonal referenčnú hodnotu dokonca o 7,6 percentuálnych bodov. Okrem spotreby nafty má nový Mercedes-Benz Actros výrazne nižšiu aj spotrebu prísady AdBlue. Počas porovnávacej testovacej jazdy na trase Rotterdam – Štetín – Rotterdam bol rozdiel spotreby AdBlue medzi súčasným Mercedes-Benz 1844 LS (1,55 l/100 km) a novým Mercedes-Benz Actros 1845 LS vo vyhotovení Euro VI (0,86 l/100 km) viac ako 40 percentuálnych bodov. Nový Actros vo vyhotovení Euro V dosiahol na tejto trase spotrebu AdBlue 1,1 l/100 km.
 
Porovnávacia testovacia jazda s troma návesovými súpravami Actros, pričom mala každá súprava celkovú hmotnosť 40 t, sa začala 26. júna 2011 v Rotterdame a odvtedy boli vozidlá stále na ceste. Cieľom testovacieho tria bol Štetín. Do neskorého sobotného večera bola simulovaná linková doprava na východo-západnej transverzále, typickej pre európsku diaľkovú prepravu. Tri Actrosy, jeden aktuálny 1844 BlueTec 5 a dva nové Actrosy 1845 BlueTec 6 resp. BlueTec 5, v siedmich 24-hodinových zmenách najazdili každý vyše 10 000 km. Denný priemer predstavoval 1 600 km, pričom bol rozdelený na 800 km dlhú dennú zmenu a rovnako dlhú nočnú zmenu. Počas každej zmeny sa za volantom jedného vozidla striedali dvaja podnikoví vodiči z Mercedes-Benz.
 Výsledná priemerná spotreba paliva sa zisťovala pod dozorom skúšobného inžiniera z Dekry. Inžinier z Dekry okrem kontroly tankovania paliva celkovo dozeral na porovnávací test spotreby. Vypočítané hodnoty absolútnej a relatívnej spotreby sa opierajú výlučne o základné údaje zistené počas tohto testu. Motorovú naftu a motorový olej na týždňovú jazdu poskytol Shell ako spolupracujúci partner. V prvom vyhodnotení test Dekry potvrdil nárok, ktorý sformuloval Andreas Renschler, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za divízie Daimler Trucks a Daimler Buses, počas premiéry nového Actrosa. Podľa neho mal mať nový model v závislosti od emisnej triedy o tri až sedem percent nižšiu spotrebu ako osvedčený model  v triede Euro V.
 

Spoločnosti sa tak podarilo vyriešiť doteraz nevyriešený cieľový konflikt. Tento konflikt charakterizuje okolnosť, že sprísňovanie emisných požiadaviek, konkrétne znižovanie emisie oxidov dusíka so súčasným znižovaním emisií pevných častíc, je vzhľadom na technológiu spaľovania spojené so zvýšením spotreby paliva. Konflikt by bolo možné odstrániť iba vtedy, ak technologický skok prekoná existujúce hranice. Takýto technologický skok je však možný iba vtedy, ak sa vozidlo od základu vyvinie nanovo. V prípade nového Actrosa uskutočnil Mercedes-Benz tento technologický skok v plnom rozsahu. V jadre relevantnom z pohľadu spotreby pracuje nová generácia motorov, zdokonalená prevodovka a hnacie nápravy v tesnom slede s rodinou nových aerodynamicky optimalizovaných kabín.


Celkovo sa s týmto balíkom nielen podarilo vykompenzovať zvýšenie spotreby spojené s vyhotovením v triede Euro VI. Nový Actros má nielen emisie na hranici merateľnosti, ale aj jeho spotreba nafty je nižšia ako u predchodcu. Preto sa zákazníkom Mercedes-Benz oplatí, zavčasu investovať do ochrany životného prostredia tým, že si objednajú vozidlá v triede Euro VI. Náročná technológia čistenia spalín v triede Euro VI však priniesla značné zvýšenie výdavkov, a preto politika by mala prispieť svojím dielom k ochrane životného prostredia a ponúknuť náležité stimuly.

FAKTY:
• O 4,5 percenta nižšia spotreba v najčistejšej emisnej triede Euro VI
• O 7,6 percenta nižšia spotreba nového nákladného automobilu Euro V
• Ekonómia a ekológia v súlade
• Pravidelná doprava na trase Rotterdam – Štetín – Rotterdam
• Výsledok testu stanovený pod dohľadom Dekry
• Hodnoty absolútnej spotreby nového Actrosa medzi 25,1 a
25,9 l na 100 km

Galéria k článku (6 fotografií)

transport.sk, TS Mercedes-Benz

Podobné články