Výsledky Scanie za január až jún 2011 sú priaznivé

Prevádzkový zisk vzrástol na 6 652 miliónov SEK (5 632 EUR) a výnos na jednu akciu dosiahol 6,18 SEK (4,75 EUR), čistý príjem sa zvýšil o 18% na 43 665 miliónov SEK (37 105 EUR), hotovosť dosiahla 3 218 miliónov SEK (5 993 EUR) vo Vozidlách a Službách.

Leif Östling, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Scania k dosiahnutým výsledkom povedal: "Prevádzkový zisk za prvý polrok 2011 dosiahol 6 652 milióna SEK. Väčšie objemy predaja vozidiel i služieb poznamenala významne silnejšia švédska koruna, vyššia hladina cien a zmeny na trhoch. Brazílsky trh, ktorý bol nesmierne silný vďaka veľkým ekonomickým aktivitám a dotáciám podporujúcim investície do vozidiel, je stále na vysokej úrovni, ale menej rozsiahly v porovnaní s absolútne mimoriadnym prvým polrokom 2010.

Objednávky v Rusku sú na vysokej úrovni, dopyt na Strednom Východe je dobrý, rovnako ako v Ázii. Záujem o vozidlá sa zvýšil v Európe, najmä v severných oblastiach, zatiaľ čo oživenie v južnej časti kontinentu sa prejavuje v menšej miere. Trhové trendy, medzi ktorými klesajúcu úlohu hrá situácia v Brazílii, zatiaľ čo nové trhy rastú dramaticky, znamenajú negatívny vplyv na zisk z predaja vozidiel spolu s oslabenými menovými hodnotami. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že objem objednávok zdravo rastie a to podporuje budúcu výrobu v Scanii, investície, výskum a vývoj, posilňovanie sortimentu a expanziu predajných
i servisných kapacít.

V druhom polroku 2011 bude Scania smerovať k dosiahnutiu ročnej technickej výrobnej kapacity 120 000 vozidiel. Toto rozšírenie objemu výroby bude využívať existujúce výrobné zariadenia, najmä vo Švédsku, ale aj investície v objeme 1,5 miliardy SEK v nasledujúcich piatich rokoch. Scania teraz pracuje s krátkymi dodacími lehotami a pohotovo reaguje na vývoj objednávok riadením výroby. Pretože bol dopyt v prvom štvrťroku nižší, výsledkom je tiež nižší stupeň produkcie na začiatku druhého štvrťroku.

Pre dosiahnutie väčšej pružnosti výrobnej sústavy Scania, podpísalo vedenie automobilky novú zmluvu o regulovanej pružnej pracovnej dobe a pružnej zamestnanosti. V priebehu prvého polroka 2011 zaznamenala Scania narušenie v dodávateľských reťazcoch, čo malo dopad na výrobu a výsledkom boli vyššie ceny pri požiadavkách na kvalitu a presnosť dodávok. Nebezpečenstvo týchto problémov pokračuje.“

 

 

1. polrok

rozdiel %

 

2. štvrťrok

rozdiel %

Nákladné vozidlá a autobusy

kusov

 

      2011

            2010

 

 

 2011

       2010

 

– objednávky

 

42 103

37 028

14

 

22 646

20 877

8

– dodávky

 

40 300

28 321

42

 

21 235

16 374

30

Čisté príjmy  a výnosy

 

 

 

 

 

 

 

 

SEK mil.

EUR mil.*

 

 

 

 

 

 

 

Čisté príjmy, Scania Group

4 774

43 665

37 105

18

 

22 973

20 602

12

Prevádzkové príjmy, Vozidlá a Služby

701

6 414

5 593

15

 

3 182

3 453

-8

Prevádzkové príjmy, Finančné služby

26

238

39

-

 

131

49

167

Prevádzkové príjmy

727

6 652

5 632

18

 

3 313

3 502

-5

Príjmy pred zdanením

747

6 828

5 405

26

 

3 346

3 398

-2

Čisté príjmy za obdobie

541

4 947

3 796

30

 

2 433

2 372

 3

Prevádzková záloha, %

 

15,2

15,2

 

 

14,4

17,0

 

Kapitálový výnos, %

 

          35,0

20,8

 

 

 

 

 

Výnos kapitálu, Vozidlá a Služby

 

44,2

23,4

 

 

 

 

 

Výnos na akciu, SEK

 

6,18

4,75

 

 

3,04

2,97

 

Hotovosť, Vozidlá a Služby

352

3 218

5 993

 

 

2 089

3627

 

Počet akcií 800 miliónov

 

 

 

 

 

 

 

 


* Prepočítané  na EUR pre potreby čitateľa podľa kurzu 1,00 EUR = 9,147 SEK
Ak nie je uvedené inak, vzťahujú sa všetky porovnania k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

transport.sk, TS Scania

Podobné články