Transpass Group sa stala súčasťou Egis Projects S.A.

Holandská obchodná skupina Transpass Group, ktorá má pobočky aj na Slovensku a v Českej republike pričom zastrešuje služby pre viac ako 5 000 zákazníkov po celej Európe, sa spojila s francúzskou spoločnosťou Egis Projects S.A., ktorá je jedným z lídrov na trhu v oblasti prevádzky a poskytovania služieb mýtnych cestných systémov.

Vstup Transpass Group, zastrešujúcej viaceré služby pre dopravné spoločnosti v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy ako je zabezpečenie refundácie dane z pridanej hodnoty (DPH), systémov platenia elektronického mýta, sprostredkovania palivových kariet či rezervácia vlakov a trajektov, do Egis Projects sa realizoval pre dosiahnutie posilnenia služieb pre zákazníkov s ďalšou pridanou hodnotou, využitím synergie skúseností oboch subjektov.

 

Egis Projects v súčasnosti prevádzkuje vo viacerých štátoch 27 diaľnic a pri elektronickom výbere mýta obsluhuje viac ako jeden milión zákazníkov. Egis Projects oslovilo najmä portfólio služieb spoločnosti Transpass, ktoré je zamerané na medzinárodnú cestnú dopravu a celoeurópska sieť 15 pobočiek v 11 krajinách vytvára silný základ pre možnosť ďalšieho rastu.

Získaním spoločnosti Transpass uskutočnil Egis Projects ďalší dôležitý krok, aby posilnil svoju službu Easytrip a dosiahol strategický cieľ, ktorým je patriť medzi piatich najväčších európskych poskytovateľov služieb elektronických mýtnych systémov (tzv. EETS).

 

Egis Projects je súčasťou Egis S.A., francúzskej inžinierskej a konzultačnej obchodnej skupiny, ktorá sa zameriava na výstavbu dopravnej infraštruktúry, miestny a územný rozvoj, projekty z oblasti priemyslu, vodohospodárstva, energetiky a životného prostredia, rovnako ako aj na prípravu projektov súvisiacich s prevádzkou na cestnej infraštruktúre a letiskách. Skupina aktívne pôsobí nielen vo Francúzsku, ale aj ďalších 100 krajinách. Zamestnáva celkovo 11 000 ľudí, z toho 4 000 osôb pracuje v oblasti mýtneho spoplatnenia ciest a služieb pre dopravcov a motoristov, ktoré sú s tým spojené. V roku 2010 Egis S.A. dosiahol konsolidovaný obrat vo výške 800 miliónov eur.

transport.sk