Prvý krok Scanie smerom k 150 000 vozidlám ročne

Scania investuje približne 1,5 miliardy švédskych korún do zvýšenia výrobnej kapacity zo súčasných 100 000 vozidiel ročne na 120 000 kusov.

„To je ale len prvý krok k dosiahnutiu technickej schopnosti produkcie 150 000 vozidiel za rok“, hovorí Anders Nielsen, vedúci výroby a logistiky. 


Kde a ako Scania investuje aby zvýšila produkciu?

„Investície sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov sústredia hlavne na naše montážne linky motorov, prevodoviek a náprav vo Švédsku. Tieto závody stále tvoria základ prevádzky spoločnosti Scania. Investície sa začnú prejavovať v druhej polovici roka 2011. Zahŕňajú kombináciu priebežného zlepšovania našich pracovných metód výroby a určitých nových strojových zariadení. Nemusíme však budovať žiadne nové výrobné jednotky. Kapacitu 150 000 vozidiel môžeme dosiahnuť v rámci existujúcich závodov. Inými slovami, vyžiada si to pomerne malé investície, ktoré však budú mať veľký vplyv a prinesú vysokú efektívnosť prevádzkových nákladov.“


Výrobné závody Scania vo Švédsku sú situované pomerne ďaleko od výrazne rastúcich trhov, napríklad v Ázii a na Strednom Východe. Predstavuje to problém?

„Vôbec nie. Vybudovali sme sústavu regionálnych výrobných stredísk na strategických miestach po celom svete, aby sme boli bližšie k zákazníkom. Podnetom pre budovanie týchto centier je presvedčenie, že konečná montáž vozidiel by sa mala vykonávať čo najbližšie k zákazníkovi, pričom väčšina montážnych prvkov pochádza z našich moderných výrobných jednotiek v Európe a Južnej Amerike. V súčasnosti máme regionálne montážne centrá v Rusku, Južnej Afrike, Dubaji, Malajzii, na Taiwane a v Južnej Kórei.“


Ako dokáže Scania zvýšiť produktivitu s nezmeneným počtom zamestnancov?

 „Vďaka ďalšiemu rozvoju nášho modelu riadenia, v rámci ktorého zapájame všetkých zamestnancov do procesu priebežného zlepšovania. Toto priebežné úsilie − Systém výroby spoločnosti Scania (Scania Production System, SPS) − predstavuje silný nástroj na zvyšovanie produktivity a dôležitý prvok nášho úspechu. Počas krízy v období rokov 2008-2009 sme venovali veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu našich zamestnancov v oblasti týchto pracovných metód. To tvorí veľmi dobrú základňu pre budúcnosť.“


Aké sú vaše hlavné ciele v oblasti efektívnosti výroby?

„Na začiatku deväťdesiatych rokov sme zvyšovali produktivitu rádovo o päť percent, čo bolo veľmi dobré. Budeme však musieť zvýšiť svoje úsilie, aby sme mohli úspešne dosiahnuť rozšírenie výroby na 150 000 vozidiel ročne s nezmeneným počtom zamestnancov do ďalšej vrcholiacej fázy hospodárskeho cyklu. Pracujeme na tom, aby sme zvýšili našu produktivitu z dnešných približne ôsmich vozidiel na výrobného pracovníka a rok, na pätnásť do nasledujúceho ekonomického vrcholu.“

Galéria k článku (1 fotografia)

transport.sk, TS Scania

Podobné články