Predaj systému Dynafleet sa zdvojnásobil

Predaj on-line systému, pre správu vozového parku, Dynafleet od spoločnosti Volvo Trucks sa počas jedenapolročného obdobia zdvojnásobil.

Stále vyšší počet zákazníkov sa uisťuje o tom, že tento systém môže pomôcť výrazne znížiť náklady. „Od uvedenia najnovšej verzie systému Dynafleet sa počet užívateľov zvýšil z 11 000 na 21 500. Týmto systémom je vybavené viac ako jedno z každých troch nákladných vozidiel, ktoré dnes v Európe predávame. Na niektorých trhoch, ako napríklad vo Francúzsku, Dánsku a Fínsku, je so systémom Dynafleet špecifikovaných viac ako 60 % vozidiel," hovorí Johan Selvén, riaditeľ pre vývoj flotíl a vodičov spoločnosti Volvo Trucks.

Dôraz na palivo
Príčinou tohto neobyčajného nárastu tržieb sú rastúce ceny paliva a ostrejšia konkurencia medzi dopravnými spoločnosťami. To je trend, ktorý pripravil cestu novým nástrojom a aplikáciám, vytvoreným preto, aby zvýšili profitabilitu zákazníkov.

„So systémom Dynafleet získavajú dopravné spoločnosti veľké množstvo informácií, vrátane detailných údajov o štýle riadenia jednotlivých vodičov a o množstve paliva, ktoré každé z vozidiel spotrebuje pri rôznych prevádzkových podmienkach. To zaisťuje nevyhnutný štartovací bod k ďalším úsporným procesom, ako je školenie ekonomického štýlu jazdy. Rad našich zákazníkov pomocou kombinácie systému Dynafleet a školenia vodičov znížila svoje náklady na palivo až o 7%," vysvetľuje Johan Selvén.

Zrelý trh - zrelé produkty
Zároveň sa pre prepravné spoločnosti i pre vodičov stalo samozrejmosťou, že behom svojej práce používajú telematické systémy. Pre rastúci počet ľudí sa používanie riadiaceho systému fleetu stalo tak bežnou záležitosťou, ako používanie účtovného systému v kancelárii. Trh dozrel a rovnako tak dozreli aj produkty.

„Dnes môžeme ponúknuť flexibilné riešenie, ktoré dáva každému zákazníkovi možnosť prispôsobiť si systém presne podľa svojich potrieb. Systém sa ľahko používa a predplatné neprevyšuje 15 eur na mesiac. Zvýšený predaj systému Dynafleet dokazuje, že máme produkt, ktorý zákazníkom za ich peniaze ponúka skutočnú hodnotu," hovorí Tom Pontzeele, obchodný riaditeľ zodpovedný za Dynafleet v krajinách Beneluxu.

Fakty o systéme Dynafleet
Dynafleet je webová aplikácia pre riadenie vozového parku od spoločnosti Volvo Trucks, ktorá zdokonaluje plánovanie a vykonávanie prepravných operácií. Systém Dynafleet obsahuje široký sortiment funkcií, ktoré sú združené v štyroch moduloch: Fuel & Environment (Palivo a životné prostredie), Driver times (Aktivity vodiča), Positioning (Poloha vozidla) a Messaging (Komunikácia). Tieto moduly sú ponúkané samostatne, alebo v akejkoľvek kombinácii. Systém Dynafleet môže byť zároveň jednoducho integrovaný s existujúcim riadiacim systémom zákazníka.
 

transport.sk, TS Volvo

Podobné články