Fabriku zajtrajška vieme rozhýbať už dnes

Rovnako ako sa menia smartfóny, počítače alebo inteligentné televízory, zmenami prechádzajú aj fabriky.

Trend, ktorý je vo svete označovaný ako Priemysel 4.0, umožňuje pomocou moderných technológií vyrobiť viac, s menšími nákladmi a, samozrejme, s menším počtom zamestnancov. Aby to zvládli, potrebujú mať stopercentne vyriešenú logistiku. Nielen po hranicu závodu, ale aj v rámci samotnej prevádzky. Nemecká spoločnosť Jungheinrich, pôsobiaca aj na Slovensku, ponúka intralogistické systémy pre fabriky zajtrajška. A ak sa mnohé priemyselné spoločnosti na Priemysel 4.0 ešte len chystajú, Jungheinrich je na jej súčasť označovanú ako Logistika 4.0 pripravený už dnes.

Potme a bez chyby

Vo fabrike, kde stroje vyrábajú tovar vo vysokom tempe dvadsaťštyri hodín denne, sa musí čoraz viac procesov robiť automaticky. Tomuto trendu sa vie prispôsobiť aj Jungheinrich. Vďaka automatizovaným systémom môžu byť logistické sklady postavené na menšom priestore, vysoké až päťdesiat metrov a nemusia byť ani len osvetlené. Do nich Jungheinrich ponúka aj plne automatizované vozíky skonštruované na báze štandardne sériovo vyrábaných zariadení, takzvaných APM - auto pallet mover. Tie sú doplnené o laserový skener, ktorý sleduje grafické znaky po hale a podľa nich sa pohybuje. Pri naskladňovaní a vyskladňovaní tovaru zasa systémy pracujú automaticky pomocou skenovania kódov jednotlivých položiek alebo s pomocou RFID technológie.

Práve prepájanie jednotlivých systémov je jedným z hlavných znakov logistiky zajtrajška. „Moderné logistické systémy vedia tovar nielen vyskladniť, ale, samozrejme, ho aj prijať, roztriediť a v prípade, ak hrozí jeho nedostatok, takho aj automaticky objednať,“ hovorí Martin Urban, konateľ Jungheinrich Slovensko. Práve prepájanie rôznych systémov a zapojenie informačných technológií na všetkých úrovniach bude jedným zo základných znakov Logistiky 4.0. Informačné technológie zlepšia prehľad a pomôžu riadiť všetko. Od veľkých rozhodnutí o obnove vozového parku, cez analýzu najlepšej trasy pre vozíky medzi dvoma bodmi v rámci fabriky až po simuláciu a riadenie materiálových tokov.

Každý si môže vybrať

„Trendom je prepájanie výrobných a skladových podnikových informačných systémov s manipulačnou a skladovou technikou. Cieľom je vďaka takejto výmene dát a ich spracovaniu zabezpečiť maximálnu efektívnosť a optimálnu prevádzku,“ hovorí M. Urban.

Samozrejme, riešenie musí vždy vyhovovať klientovi. Pre moderné firmy môže prvý krok k zapojeniu sa do Industry 4.0 predstavovať implementácia monitorovacieho softvéru ISM Online. Ide o fleet manažment systém, ktorý umožňuje podnikom vyhodnocovať efektivitu nielen strojov, ale aj ľudí, čo s nimi pracujú. Kým základný modul ISM Online dáva firmám prehľad o rozsahu a veku flotily, najkomplexnejší modul kombinuje technické dáta o prevádzke s ekonomickými informáciami, takže umožňuje všetky dáta vyhodnotiť komplexne a celkovo bilancovať, ako sa technika využíva. Nielen podľa jednotlivých strojov, ale napríklad aj podľa toho, ktorý vodič dokáže s technikou zaobchádzať najefektívnejšie a bez havárií, čím šetrí firme peniaze. 

Galéria k článku (2 fotografie)

transport.sk, TS Jungheinrich