Spoločnosť SPaP zrekonštruovala ďalší remorkér

Slovenská plavba a prístavy za rok preinvestovala takmer 1,5 milióna eur a prepravila najviac tovaru za posledné roky.

Bratislavský prístav má novú posilu. Na Dunaj sa po štyroch rokoch vrátil tlačný remorkér. Do rekonštrukcie plavidla TR MUFLON 4 investovala spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a.s. (ďalej SPaP) takmer 1,2 milióna eur. Ide už o štvrtý vynovený remorkér, prvé tri remorkéry zrekonštruovala spoločnosť SPaP ešte v rokoch 2010 až 2011.

„Remorkéry typu TR MUFLON sa vyznačujú veľmi dobrou kormidelnou schopnosťou a ovládateľnosťou, nízkou nadstavbou a nízkym ponorom. Na základe týchto skutočností a po analýze prevádzkových režimov, technického zhodnotenia a ekonomického prínosu pre spoločnosť sme sa rozhodli, že pristúpime k rekonštrukcii ďalších dvoch plavidiel typu TR MUFLON,“ vysvetľuje Jaroslav Michalco, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská plavba a prístavy.

Vďaka týmto rekonštrukciám sa zvýši výkon a celková činnosť plavidiel, čo umožní prepravovať tovary vo väčších objemoch a pri väčšom rozptyle plavebných podmienok na Dunaji. Objem prepravovaného tovaru sa v posledných rokoch pravidelne zvyšuje, od roku 2014 do roku 2017 narástol o viac ako 40%.

„Veľká časť vygenerovaných peňažných prostriedkov ostáva v podniku a investuje sa. Vďaka tomu sa zlepšuje situácia v slovenskej riečnej doprave, počet zamestnancov a pracovníkov neustále rastie. V súčasnosti je to okolo 800 zamestnancov, pracovníkov a dodávateľov služieb,“ uvádza J. Michalco.

Výška investícií spoločnosti v minulom roku predstavovala viac ako dvojnásobok objemu z roku 2014, a dosiahla výšku takmer 1,5 milióna eur.V súčasnosti spoločnosť rekonštruuje remorkér TR MUFLON 3, ktorý by mal byť dokončený v priebehu roka 2018. „Veríme, že investované financie prispejú k ekonomickejšej a ekologickejšej prevádzke, a zároveň aj k rozvoju vnútrozemskej plavby na Slovensku,“ uzatvára Jaroslav Michalco.

Spoločnosť SPaP, a.s. s ročnými tržbami 26 – 30 mil. eur od roku 2008 celkovo investovala do rekonštrukcií, technológií a infraštruktúry 25 miliónov eur. Plavidlo TR MUFLON 4 začali rekonštruovať v roku 2017 v priestoroch dcérskej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – Lodenica s.r.o. v Bratislave. Kompletnou prestavbou a modernizáciou prešli aj priestory pre posádku, aby im spoločnosť zabezpečila čo najväčšie pohodlie.

transport.sk, TS SPaP

Podobné články