Vodná doprava

Dunaj dostane novú kompu

Starú kompu na prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo, ktorá už roky premáva medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica v okrese Dunajská Streda, má nahradiť nové plavidlo.

Plavba cez VD Gabčíkovo je dnes zastavená

Z dôvodu vykonávania prác na odstraňovaní porúch technologických, hydraulických zariadení a elektročastí na pravej plavebnej komore je dnes plavba cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) zastavená.