Vodná doprava

Kompu na Dunaji využívajú aj turisti

Po uvedení Vodného diela Gabčíkovo (VDG) do prevádzky (r.1992) sa v dôsledku obchádzky po cestných komunikáciách zabezpečuje medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica dopravné spojenie aj pomocou kompy.